2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
Kezdőlap

Védőnői állás meghirdetése 2019.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján az alábbiakban határozza meg a Biharnagybajom Községi Önkormányzat II. számú védőnői körzet védőnői állásának meghirdetését.

A munkáltató megnevezése: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Szitó Sándor polgármester
A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: Biharnagybajom Községi Önkormányzat 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma: Papp Lászlóné kf@biharnnagybajom.hu 54/472-002

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján az alábbiakban határozza meg a Biharnagybajom Községi Önkormányzat II. számú védőnői körzet védőnői állásának meghirdetését.

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
A munkakör megnevezése: körzeti védőnő
Munkavégzés helye: Védőnői Szolgálat (II. számú védőnői körzet) 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 7.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 1.
A jogviszony időtartama : határozatlan, 3 hónapos próbaidő kikötésével
A foglalkoztatás jellege : teljes munkaidős

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása az adott védőnői körzetben
A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret: felhasználói szintű számítógép ismeret
A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: szükséges

A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:
kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs készség,
problémamegoldó képesség

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
- részletes szakmai és személyes önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, Biharnagybajom Községi Önkormányzat 4172 Biharnagybajom Rákóczi út a borítékra kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnő”

A pályázat benyújtásának feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
- vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselő-testületi döntés

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma
Szitó Sándor polgármester, telefonszáma: 54/472-002

Felelős: Imre-Erdős Szilvia jegyző
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top