Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Védőnői állás meghirdetése 2019.

Védőnői állás meghirdetése 2019.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján az alábbiakban határozza meg a Biharnagybajom Községi Önkormányzat II. számú védőnői körzet védőnői állásának meghirdetését.

A munkáltató megnevezése: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Szitó Sándor polgármester
A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: Biharnagybajom Községi Önkormányzat 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma: Papp Lászlóné kf@biharnnagybajom.hu 54/472-002

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján az alábbiakban határozza meg a Biharnagybajom Községi Önkormányzat II. számú védőnői körzet védőnői állásának meghirdetését.

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
A munkakör megnevezése: körzeti védőnő
Munkavégzés helye: Védőnői Szolgálat (II. számú védőnői körzet) 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 7.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 1.
A jogviszony időtartama : határozatlan, 3 hónapos próbaidő kikötésével
A foglalkoztatás jellege : teljes munkaidős

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása az adott védőnői körzetben
A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret: felhasználói szintű számítógép ismeret
A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: szükséges

A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:
kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs készség,
problémamegoldó képesség

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
- részletes szakmai és személyes önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, Biharnagybajom Községi Önkormányzat 4172 Biharnagybajom Rákóczi út a borítékra kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnő”

A pályázat benyújtásának feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
- vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselő-testületi döntés

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma
Szitó Sándor polgármester, telefonszáma: 54/472-002

Felelős: Imre-Erdős Szilvia jegyző
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top