2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
Kezdőlap » Önkormányzat » Közbeszerzés, pályázatok» TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005 - EGÉSZSÉGHÁZ KIALAKÍTÁSA

TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005 - EGÉSZSÉGHÁZ KIALAKÍTÁSA


A PROJEKT LEÍRÁSA

A Biharnagybajom, Kossuth Lajos u. 3. sz. alatti (Hrsz. 713.) fejlesztendő épület egyik részében jelenleg háziorvosi praxis üzemel, a másik részben használaton kívüli szolgálati lakás található. A fejlesztéssel érintett ingatlan az önkormányzat tulajdonában van. A pályázat az épületben található egészségügyi szolgáltatón kívül két védőnői körzetet, melyből az egyik jelenleg betöltetlen, egy fogorvosi körzetet és egy másik vegyes háziorvosi praxist érint, ugyanis valamennyi szolgáltatót a pályázó önkormányzat egy épületbe kíván integrálni, így alakítva ki egy egészségügyi centrumot. Ahhoz, hogy a település mindegyik egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatója egy épületben működhessen, nem elég a meglévő épület felújítása, hanem annak bővítése is szükséges. A fogorvosi praxis, illetve védőnőnél használt eszközök egy része régi, elhasználódott, az eszközök másik része pedig jelenleg nem áll rendelkezésre; vagyis a fogorvosi szolgáltatás esetén a hatályos 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletnek, illetve védőnők esetén a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletnek nem felelnek meg a szolgáltatók. Ebből kifolyólag a meglévő egészségügyi szolgáltatások részére a hiányzó vagy leromlott állapotú eszközök beszerzése, cseréje történik meg. A pályázati költségvetésből beszerzendő eszközlistán egyedül a fogorvosi kezelőszék szerepel, az orvosi eszköz teljes összegének egy része a pályázatból, a fennmaradó rész önerőből kerül finanszírozásra. A védőnők számára a méhnyak szűréshez szükséges eszközök beszerzése is önerő terhére valósul meg. A felújítandó, átalakítandó épületrészben projektarányos, az új épületrészben komplex akadálymentesítés valósul meg. A pályázó a pályázatba, illetve a költségvetésbe az összes kötelező elemet betervezte. A költségek költséghatékonyan, reálisan kerültek összeállításra. Az egyes, projekt megvalósítás során felmerülő tevékenységek időigénye átgondoltan, valamennyi reális kockázati tényezőt figyelembe véve került összeállításra. Az épület egészségügyi alapellátást nyújtó részében eddig – egy korábbi uniós fejlesztésnek köszönhetőensor került felújításra, melynek keretében a nyílászárók cseréje és az akadálymentesítés megtörtént. Jelen pályázat megvalósítása révén lehetővé válik a meglévő egészségügyi ellátások infrastruktúrájának minőségi fejlesztése, a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és az egészségügyi szolgáltatók egy épületbe való integrálására. Ezáltal nőhet a lakosság egészségben eltöltött éveinek száma, a megvalósulhat a betegségek megelőzése, azok korai felismerése. Jelen beruházás a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segíti elő -hozzájárulva a Semmelweis Tervben, az „Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához. A pályázat keretében a településen lévő valamennyi egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató és szolgáltatás
fejlesztése megvalósul: a fogorvosi praxis, a két vegyes háziorvosi praxis és a védőnői körzet infrastrukturális és eszközfejlesztése révén elérhetővé válnak a XXI. századi követelményeknek megfelelő
egészségügyi alapellátások. A fejlesztés elsődleges célcsoportja a település teljes lakossága, továbbá a fejlesztendő intézmény dolgozói. A projekt keretében fejlesztendő egészségügyi alapellátások bemutatása:
A pályázó önkormányzat a két háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálatok fejlesztését
kívánja megvalósítani. A szolgáltatásokat az alábbi cégek, személyek látják el: az 1. sz. vegyes háziorvosi
szolgálatot a GALENUS 2000 Egészségügyi és Kereskedelmi Bt. nevében dr. Kulcsár Lajos, a 2. sz. vegyes
háziorvosi szolgálatot a PILASAND Bt. nevében dr. Pintye László, a fogorvosi szolgálatot a Dento-Web Fogászati Kft. nevében dr. Kerekes Erzsébet és védőnői feladatokra a pályázó önkormányzatnak van ellátási
szerződése az OEP-pel. A két védőnői körzet közül az egyik jelenleg betöltetlen. A pályázati felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek részben egészségügyi infrastrukturális fejlesztés szerepel. Jelen projektben közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi (vegyes praxisú) rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadó helyiségeknek a felújítása (beleértve az épületgépészetet), átépítése, bővítése történik meg¸ az egészségügyi szolgáltatók ellátási szerződéssel
rendelkeznek és területi ellátási kötelezettséggel bírnak. A felhívás 3.1.3. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységei közül eszközbeszerzés, egészségfejlesztési feladatok ellátása (pl.: stressz-kezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok tartása, stb.), akadálymentes parkoló kialakítása történik. Megújuló energia (napelem rendszer telepítése) alkalmazása, udvarfelújítás is a pályázat része. A felhívás 3.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységei közül megtörténik az akadálymentesítés, - mivel szórt azbesztet nem tartalmaz az épület, így ez a tevékenység jelen esetben nem releváns,- energiahatékonysági intézkedések valósulnak meg és a költségvetésbe betervezésre kerültek a kötelező nyilvánossági elemek.
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top