Kezdőlap » Önkormányzat » Közbeszerzés, pályázatok» TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005 - EGÉSZSÉGHÁZ KIALAKÍTÁSA

TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005 - EGÉSZSÉGHÁZ KIALAKÍTÁSA


A PROJEKT LEÍRÁSA

A Biharnagybajom, Kossuth Lajos u. 3. sz. alatti (Hrsz. 713.) fejlesztendő épület egyik részében jelenleg háziorvosi praxis üzemel, a másik részben használaton kívüli szolgálati lakás található. A fejlesztéssel érintett ingatlan az önkormányzat tulajdonában van. A pályázat az épületben található egészségügyi szolgáltatón kívül két védőnői körzetet, melyből az egyik jelenleg betöltetlen, egy fogorvosi körzetet és egy másik vegyes háziorvosi praxist érint, ugyanis valamennyi szolgáltatót a pályázó önkormányzat egy épületbe kíván integrálni, így alakítva ki egy egészségügyi centrumot. Ahhoz, hogy a település mindegyik egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatója egy épületben működhessen, nem elég a meglévő épület felújítása, hanem annak bővítése is szükséges. A fogorvosi praxis, illetve védőnőnél használt eszközök egy része régi, elhasználódott, az eszközök másik része pedig jelenleg nem áll rendelkezésre; vagyis a fogorvosi szolgáltatás esetén a hatályos 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletnek, illetve védőnők esetén a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletnek nem felelnek meg a szolgáltatók. Ebből kifolyólag a meglévő egészségügyi szolgáltatások részére a hiányzó vagy leromlott állapotú eszközök beszerzése, cseréje történik meg. A pályázati költségvetésből beszerzendő eszközlistán egyedül a fogorvosi kezelőszék szerepel, az orvosi eszköz teljes összegének egy része a pályázatból, a fennmaradó rész önerőből kerül finanszírozásra. A védőnők számára a méhnyak szűréshez szükséges eszközök beszerzése is önerő terhére valósul meg. A felújítandó, átalakítandó épületrészben projektarányos, az új épületrészben komplex akadálymentesítés valósul meg. A pályázó a pályázatba, illetve a költségvetésbe az összes kötelező elemet betervezte. A költségek költséghatékonyan, reálisan kerültek összeállításra. Az egyes, projekt megvalósítás során felmerülő tevékenységek időigénye átgondoltan, valamennyi reális kockázati tényezőt figyelembe véve került összeállításra. Az épület egészségügyi alapellátást nyújtó részében eddig – egy korábbi uniós fejlesztésnek köszönhetőensor került felújításra, melynek keretében a nyílászárók cseréje és az akadálymentesítés megtörtént. Jelen pályázat megvalósítása révén lehetővé válik a meglévő egészségügyi ellátások infrastruktúrájának minőségi fejlesztése, a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és az egészségügyi szolgáltatók egy épületbe való integrálására. Ezáltal nőhet a lakosság egészségben eltöltött éveinek száma, a megvalósulhat a betegségek megelőzése, azok korai felismerése. Jelen beruházás a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segíti elő -hozzájárulva a Semmelweis Tervben, az „Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához. A pályázat keretében a településen lévő valamennyi egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató és szolgáltatás
fejlesztése megvalósul: a fogorvosi praxis, a két vegyes háziorvosi praxis és a védőnői körzet infrastrukturális és eszközfejlesztése révén elérhetővé válnak a XXI. századi követelményeknek megfelelő
egészségügyi alapellátások. A fejlesztés elsődleges célcsoportja a település teljes lakossága, továbbá a fejlesztendő intézmény dolgozói. A projekt keretében fejlesztendő egészségügyi alapellátások bemutatása:
A pályázó önkormányzat a két háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálatok fejlesztését
kívánja megvalósítani. A szolgáltatásokat az alábbi cégek, személyek látják el: az 1. sz. vegyes háziorvosi
szolgálatot a GALENUS 2000 Egészségügyi és Kereskedelmi Bt. nevében dr. Kulcsár Lajos, a 2. sz. vegyes
háziorvosi szolgálatot a PILASAND Bt. nevében dr. Pintye László, a fogorvosi szolgálatot a Dento-Web Fogászati Kft. nevében dr. Kerekes Erzsébet és védőnői feladatokra a pályázó önkormányzatnak van ellátási
szerződése az OEP-pel. A két védőnői körzet közül az egyik jelenleg betöltetlen. A pályázati felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek részben egészségügyi infrastrukturális fejlesztés szerepel. Jelen projektben közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi (vegyes praxisú) rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadó helyiségeknek a felújítása (beleértve az épületgépészetet), átépítése, bővítése történik meg¸ az egészségügyi szolgáltatók ellátási szerződéssel
rendelkeznek és területi ellátási kötelezettséggel bírnak. A felhívás 3.1.3. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységei közül eszközbeszerzés, egészségfejlesztési feladatok ellátása (pl.: stressz-kezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok tartása, stb.), akadálymentes parkoló kialakítása történik. Megújuló energia (napelem rendszer telepítése) alkalmazása, udvarfelújítás is a pályázat része. A felhívás 3.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységei közül megtörténik az akadálymentesítés, - mivel szórt azbesztet nem tartalmaz az épület, így ez a tevékenység jelen esetben nem releváns,- energiahatékonysági intézkedések valósulnak meg és a költségvetésbe betervezésre kerültek a kötelező nyilvánossági elemek.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top