Kezdőlap » Önkormányzat » Közbeszerzés, pályázatok» TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006 - PIACCSARNOK KIALAKÍTÁSA BIHARNAGYBAJOM TELEPÜLÉSEN

TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006 - PIACCSARNOK KIALAKÍTÁSA BIHARNAGYBAJOM TELEPÜLÉSENA PROJEKT LEÍRÁSA

A projekt hosszú távú célja Biharnagybajomban a helyi termékekre alapozott piac színvonalának, forgalmának növelése. A helyi termékek vásárlásával saját környezetünk fenntarthatóságát növeljük. Ezáltal segítjük a helyi gazdaság fejlődését, a foglalkoztatottság növelését, a népesség megtartását. A helyben megtermelt profit helyi fejlesztéseket indít el. A helyben megtermelt termékek helyben történő értékesítése csökkenti a termeléssel, illetve a szállítással, csomagolással járó költségeket, időt, környezetterhelést. A gazdasági, környezeti
hatásokon túl a helyi termékek fogyasztásával saját egészségünket is könnyebben megőrizhetjük.
Továbbá a vásárlók a helyi termékeken keresztül megismerhetik a termelőt, és annak a térségnek az értékeit, turisztikai lehetőségeit, ahonnan a termék származik. A projekt rövid távú célja piaccsarnok építése a Rákóczi utca 2. szám alatt, ezáltal a helyi termékeket árusítók számára korszerű kiszolgáló piaci infrastruktúra kialakítása, mely révén csökken a piac szezonalitása, egész évben történő árusítást tesz lehetővé, javul a jelenlegi piaci nyitva tartás, a vásár forgalma és körülményei. Jelenleg csak heti 2 napon van nagyobb piacnap (csütörtök, szombat), köztes napokban nem üzemel a piac. Alacsony a piac forgalma hűvösebb, esős időben. A tervezett épületben 30 db árusító asztal kerül kialakításra, melyeket a helyi termelők bérelhetnek, továbbá gombavizsgáló, kisebb tárolók illetve mosdók, akadálymentes mosdó kialakítása is megvalósulna a meglévő épület átalakításával. A projekt rövid távon korszerű kiszolgáló és higiénikus, egész évben történő árusító környezetet kíván biztosítani a helyi termelők számára.
A projekt szakmai-műszaki tartalma és műszaki-szakmai eredményei, valamint a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak való megfelelés:
Biharnagybajom település központjában - a támogatást igénylő Biharnagybajom Község Önkormányzatának tulajdonában lévő - 12 hrsz-ú ingatlanon két ütemben valósulna meg piaccsarnok és üzlethelyiségek kialakítására irányuló fejlesztés. Első ütemben (amely jelen pályázat része) egy új 202 m2-es piaccsarnok létesítése, valamint az ingatlanon már meglévő épület 38 m2-én kerülne kialakításra gombavizsgáló, akadálymentes WC és piacvezető iroda. Tervezett kialakítás: Az építendő piaccsarnok az ingatlan É-i részén lenne kialakítva, bejárati előtereinek külső falsíkja a meglevő épület utcára merőleges falsíkjaihoz igazodik, azokkal megegyezik. A piaccsarnok a meglévő épület hátsó falsíkjától 5,0 méteres távolsággal kerül kialakításra, úgy hogy azzal párhuzamos legyen. Ezt az alaprajzi és metszeti rajzokon nyomon lehet követni.

Parkolók kialakítása: az OTÉK szerint számított parkolók számát Biharnagybajom község rendelete a telken belül biztosítandó parkolókra vonatkozó mennyiséget 50%-al csökkenti, azokat közterületen is lehet biztosítani. Ezért telken belül 9 db parkoló biztosítása szükséges, melyből az első ütemben a piachoz telken belül 5 parkolóhely szükséges. A másik öt parkoló a telek előtt található közterületi parkolóban biztosított. A második ütemben négy parkoló a Rákóczi utca felőli kiépített útcsatlakozásról lesz kiépítve. Az új épületrész akadálymentesítése: az akadálymentes megközelítés a vízszintes útfelületen, részben a meglévő épület külső fedett közlekedőjén (teraszán) megoldható. A földszint padlóvonalával azonos szinten halad és érkezik. A bejárati ajtó 100 cm szabad szélességű, így biztosított az épületbe történő akadálymentes bejutás. A közlekedőben az akadálymentes WC elérésének útvonalin a kerekesszékkel történő kényelmes közlekedés biztosított. A közlekedési útvonalak csúszásmentes kerámia burkolatúak, a közlekedési irányokat, ajtókat, közlekedő sávokat jelölő, az alapburkolattól eltérő,
élénk színű vezető jelekkel, kerámialapból kivágva. A pozitív falsarkok a fal színétől eltérő, kerekített fa élvédőket kapnak. A tervezett fejlesztés eredményeként fedett, pultos elárusító helyeket tartalmazó piac helyiség 148 m2 kerül kialakításra piaccsarnok, továbbá szociális blokk keretében kb. 9 m2-en férfi és női mosdó, 5 m2-en 1db hulladéktároló, 1,40 m2-en takarító és eszköztároló, 14,47 m2-en előtér. A vásárlók, az árusítók, az EÜ könyvesek részére elkülönítetten kialakított vizesblokkok készülnek. A terület terepadottságai miatt a főépület akadálymentesítését rámpák segítségével fogják megoldani, valamint akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra. Az épület gazdaságos üzemeltetése érdekében megújuló energiaforrás kerül alkalmazásra: a használati melegvíz előállítása, a tetőfelületen elhelyezett napelem kerül megoldásra. Jelen építési tevékenység engedélyköteles tevékenység. Jelen projekt szempontjából az azbesztmentesítés témaköre nem releváns. A fedett, pultos elárusító helyeket tartalmazó árusítótér 148 m2-en kerül kialakításra, melyen az őstermelők részére lennének bérelhető asztalhelyek.
A kialakításra kerülő épület hagyományos szerkezettel, a tájegységre jellemző építészeti anyagok, tömegek felhasználásával készül. Energiahatékonyság szempontjából az új épület a megvalósítást követően a „DD-korszerűt megközelítő” kategóriát el fogja érni. A kialakuló épület a település központjában a településkép esztétikusabb megjelenéséhez is hozzájárul. A
fejlesztést követően az új korszerű, ugyanakkor hagyományőrző értékesítési körülményeket biztosító elárusító helyek területe növekedni fog. A fejlesztés révén csökken a piac szezonalitása, megteremti a hagyományos piaci napokon felüli, folyamatos árusítás, valamint a kínálat bővülésének lehetőségét, ezáltal javul a vásár forgalma a piac vonzereje.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top