Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Szociális célú tűzifa 2019.

Szociális célú tűzifa 2019.

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Önkormányzatunk a rászorulók részére ebben a fűtési idényben is biztosít szociális célú tűzifát.A kérelmezőre vonatkozó rászorultsági szabályok az alábbiak

a) jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására / közfoglalkoztatásban veszek részt
ab) időskorúak járadékára
ac) települési támogatásra
(ezen belül: gyógyszertámogatás – közműdíj támogatás)
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él a családban
c) adható a család egy főre eső jövedelme alapján (családban élők esetén maximum 57.000,- Ft, egyedül élők esetén maximum 71.250,- Ft)

További fontos feltétel, hogy a kérelmező Biharnagybajomban bejelentett állandó lakóhelyen vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen éljen, fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezzen.
Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.

Kérelem nyomtatvány megtalálható:
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati Iroda

A kérelem benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati iroda

A kérelem benyújtásának ideje:
2019. október 29-től 2019. november 15-ig.

A kérelem elbírálására jogosult:
Népjóléti és Ügyrendi Bizottság

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top