2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
Kezdőlap

Szociális célú tűzifa 2019.

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Önkormányzatunk a rászorulók részére ebben a fűtési idényben is biztosít szociális célú tűzifát.A kérelmezőre vonatkozó rászorultsági szabályok az alábbiak

a) jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására / közfoglalkoztatásban veszek részt
ab) időskorúak járadékára
ac) települési támogatásra
(ezen belül: gyógyszertámogatás – közműdíj támogatás)
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él a családban
c) adható a család egy főre eső jövedelme alapján (családban élők esetén maximum 57.000,- Ft, egyedül élők esetén maximum 71.250,- Ft)

További fontos feltétel, hogy a kérelmező Biharnagybajomban bejelentett állandó lakóhelyen vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen éljen, fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezzen.
Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.

Kérelem nyomtatvány megtalálható:
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati Iroda

A kérelem benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati iroda

A kérelem benyújtásának ideje:
2019. október 29-től 2019. november 15-ig.

A kérelem elbírálására jogosult:
Népjóléti és Ügyrendi Bizottság

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top