2024. Április 24. SzerdaGyörgy napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Április 24. SzerdaGyörgy napja van.
Kezdőlap

Partnerségi egyeztetés - lakossági fórum

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
a belterületi határ, a tervezett 10,0 méter szélességű kiszolgáló út, a Várkert utca, Gyalogér utca és a 1574/7 és a 1574/8 helyrajzi számú beépítésre nem szánt terület, a 1575 hrsz-ú árok és a 1574/5 hrsz-ú terület által határolt kiemelt fejlesztési területen belüli
2020. ÉVI MÓDOSÍTÁSA
A település belterületének északi területrészén kijelölt kiemelt fejlesztési területen belül szabadtéri színpad és közösségi tér kialakítása érdekében

(amennyiben indokolttá válik a 197/2017. (XII. 15.) határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a 22/2017. (XII.21.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településkép-védelmi rendelet is módosításra kerül)

- PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS -

Biharnagybajom Község Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a fenti területre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának tervezete elkészült.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését. A jogszabályi előírásnak eleget téve Biharnagybajom Község Önkormányzata megalkotta a 10/2017. (V.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván a településrendezési eszköz módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdésében, és a 29/A. § (5) c.) pontjában, továbbá Biharnagybajom Község Önkormányzat által a 10/2017. (V.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata szerint, a mellékletként kihelyezett dokumentációban foglaltakat figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított

17 napon belül - azaz 2020. június 22-től 2020. július 9-ig

szíveskedjen ismertetni a módosuló településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv (településképi dokumentumok) szempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.
A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:
− a papír alapú adatlap Biharnagybajom Község Polgármesteri Hivatal címére /4172 Biharnagybajom, Rákóczi utca 5. / történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
− elektronikus levélben történő megküldésével a pmhivatal@biharnagybajom.hu mail címre.

A szóbeli tájékoztatás érdekében
LAKOSSÁGI FÓRUM
kerül megrendezésre, melynek
időpontja: 2020. július 1 (szerda) 930,
Helyszíne: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi utca 5. (Községháza épülete) Tárgyaló
Melléklet: A településrendezési eszközök tervezete dokumentációk itt érhetők el

Biharnagybajom, 2020. június 22.

Tisztelettel:
Szító Sándor
polgármester
VÁLASZTÁS 2024.
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top