Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Partnerségi egyeztetés - lakossági fórum

Partnerségi egyeztetés - lakossági fórum

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
a belterületi határ, a tervezett 10,0 méter szélességű kiszolgáló út, a Várkert utca, Gyalogér utca és a 1574/7 és a 1574/8 helyrajzi számú beépítésre nem szánt terület, a 1575 hrsz-ú árok és a 1574/5 hrsz-ú terület által határolt kiemelt fejlesztési területen belüli
2020. ÉVI MÓDOSÍTÁSA
A település belterületének északi területrészén kijelölt kiemelt fejlesztési területen belül szabadtéri színpad és közösségi tér kialakítása érdekében

(amennyiben indokolttá válik a 197/2017. (XII. 15.) határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a 22/2017. (XII.21.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településkép-védelmi rendelet is módosításra kerül)

- PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS -

Biharnagybajom Község Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a fenti területre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának tervezete elkészült.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését. A jogszabályi előírásnak eleget téve Biharnagybajom Község Önkormányzata megalkotta a 10/2017. (V.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván a településrendezési eszköz módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdésében, és a 29/A. § (5) c.) pontjában, továbbá Biharnagybajom Község Önkormányzat által a 10/2017. (V.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata szerint, a mellékletként kihelyezett dokumentációban foglaltakat figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított

17 napon belül - azaz 2020. június 22-től 2020. július 9-ig

szíveskedjen ismertetni a módosuló településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv (településképi dokumentumok) szempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.
A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:
− a papír alapú adatlap Biharnagybajom Község Polgármesteri Hivatal címére /4172 Biharnagybajom, Rákóczi utca 5. / történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
− elektronikus levélben történő megküldésével a pmhivatal@biharnagybajom.hu mail címre.

A szóbeli tájékoztatás érdekében
LAKOSSÁGI FÓRUM
kerül megrendezésre, melynek
időpontja: 2020. július 1 (szerda) 930,
Helyszíne: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi utca 5. (Községháza épülete) Tárgyaló
Melléklet: A településrendezési eszközök tervezete dokumentációk itt érhetők el

Biharnagybajom, 2020. június 22.

Tisztelettel:
Szító Sándor
polgármester
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top