Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Óvodatitkár állás

Óvodatitkár állás

A Szűcs Sándor ÁMK pályázatot hirdet
1 fő részére, óvodatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 1 nevelési évre szóló közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye: Szűcs Sándor ÁMK, Óvoda Mátyás kir. út 1.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:
Tanügyi, gazdasági, munkaügyi adminisztrációs feladatok elvégzése, statisztikák, nyilvántartások előkészítése és a munkáltató által meghatározott egyéb feladatok, valamint a munkaköri leírásban meghatározottak alapján óvodatitkári feladatok ellátása. Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Elvárt kompetenciák:
jó együttműködési készség,
önálló, precíz munkavégzés,
megbízhatóság,
jó kommunikációs és szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

Az érvénytelen pályáztatás jogát fenntartjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 30. 10 óra

Elbírálás határideje: 2018. augusztus 30.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen: Szűcs Sándor ÁMK Biharnagybajom, Várkert 35.
Elektronikus úton: muvhaz@biharnagybajom.hu

További információk: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgatótól tel.: 06-54/473-606
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top