2024. Február 20. Kedd Álmos napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Február 20. Kedd Álmos napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Óvodapedagógus állás

Óvodapedagógus állás

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
Óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Mátyás király utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógusi oklevél,
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség
•         magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
•         Kiváló szintű kapcsolatteremtő,
•         Kiváló szintű kommunikációs készség,
•         Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         részletes szakmai és személyes önéletrajz
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemes-Lajsz Julianna igazgató nyújt, a 30/265-5621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ -Biharnagybajom címére történő megküldésével (4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
•         Elektronikus úton Nemes-Lajsz Julianna részére a muvhaz@biharnagybajom.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Nemes-Lajsz Julianna igazgató, Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
intézményvezetői döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Biharnagybajom község honlapja - 2017. augusztus 31.
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top