Kezdőlap » Civilek a pályán» Mozgáskorlátozottak egyesülete

Mozgáskorlátozottak egyesülete

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének bemutatása


A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 1980-ban alakult. 1989 óta kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységet is végez jogszabályi kötelezés, illetve önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződés alapján.

Az egyesület egyik alapító tagja a MEOSZ-nak, a mozgáskorlátozott személyek egyesületeit tömörítő országos ernyőszervezetnek.
Az egyesület tagjai a megye területén élő mozgáskorlátozott személyek, a taglétszám meghaladja a 12000 főt. A megyében 27 helyi csoport működik és valamennyi településen tartunk ügyfélkapcsolatot a tagsággal.

Az Egyesület vezető testülete a Vezetőség, melyet a helyi csoportok küldötteiből álló Küldöttközgyűlés választ. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés, mely legalább évente egyszer ülést tart.

Az Egyesület célja a mozgáskorlátozott emberek

* sokoldalú rehabilitációjának,
* szociális biztonságának,
* az aktív, önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének,
* a társadalmi közösségekbe való beilleszkedésének,
* emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése,
* fogyatékosságukból eredő sajátos szükségleteik kielégítésének előmozdítása,
* ezen szükségletek által meghatározott érdekeik képviselete, védelme, érvényesítése.

Az egyesület főbb feladatai:

* a tagok társadalmi beilleszkedésének segítése, munkaképességük fejlesztése, megőrzése, munkába állásuk elősegítése,
* az életkörülmények javítása, az ezzel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok gyakorlati felhasználásának elősegítése,
* a tagok nevelése, képzése, közösségi, szabadidős, kulturális, sport tevékenységek biztosítása.

Az Egyesület kiemelt tevékenységei:

1./ Együttműködés a MEOSZ-szal, más társadalmi- és karitatív szervezetekkel, alapítványokkal, valamint állami-, önkormányzati szervekkel

2./ Hagyományos gyermek programjaink megszervezése, a gyermek rehabilitáció elősegítése

3./ A csoportvezetői hálózat átalakítása az új körülményeknek megfelelően, a tagokkal való személyes kapcsolattartás biztosítása.

4./ Az Egyesület stabil pénzügyi, gazdasági helyzetének biztosítása.

5./ A megváltott munkaképességű személyek – új jogszabályok szerinti – foglalkoztatási lehetőségének segítése.

6./ A helyi csoportok kulturális rendezvényeinek segítése, ehhez támogatás biztosítása.

7./ Az Egyesület társadalmi elismertségének javítása, a kommunikáció fejlesztése.

8./ Az érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységünk erősítése.

Biharnagybajomi képviselő:
PÁLL LÁSZLÓNÉ ( 20/62-17-345)

Ügyfélfogadás rendje
Biharnagybajom 2017.
Szűcs Sándor Művelődési Ház Várkert 35.

páratlan hét csütörtök 8.30 - 10.00
az alábbi dátumokon:

Június 8.
Június 22.
Július 6.
Július 20.
Augusztus 3.
Augusztus 17.
Augusztus 31.
Szeptember 14.
Szeptember 28.
Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.
Bajomi Portéka
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top