2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Meghívó képviselő-testületi ülésre

Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 12-én szerdán 14,00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében nyilvános
ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.N a p i r e n d:
1. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi üléstervére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Beszámoló a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett munkájáról
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

3. Előterjesztés az Önkormányzat által 2019. évben támogatott civil szervezetek pénzügyi elszámolásának az elfogadására
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

4. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

5. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnorma felülvizsgálatára
Előadó: Nemes-Lajsz Juliánna ÁMK igazgató

6. Előterjesztés a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ 2020. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervének elfogadására
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

7. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Stratégiai Terve 2020-2024 elfogadására (később kerül kiosztásra)
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

8. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

9. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

10. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

11. Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16-2018-00116 azonosítószámú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” tárgyú pályázat megvalósítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

12. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

13. Különfélék
1. Előterjesztés a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet vételével kapcsolatban
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés a Szűcs Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapításával kapcsolatban
Előadó: Szitó Sándor polgármester

3. Előterjesztés lakosságtól, csapattól, egyesületektől érkezett kérelmekre
Előadó: Szitó Sándor polgármester

Biharnagybajom, 2020. február 6.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top