2024. Május 27. HétfőHella napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Május 27. HétfőHella napja van.
Kezdőlap

Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 12-én szerdán 14,00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében nyilvános
ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.N a p i r e n d:
1. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi üléstervére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Beszámoló a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett munkájáról
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

3. Előterjesztés az Önkormányzat által 2019. évben támogatott civil szervezetek pénzügyi elszámolásának az elfogadására
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

4. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

5. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnorma felülvizsgálatára
Előadó: Nemes-Lajsz Juliánna ÁMK igazgató

6. Előterjesztés a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ 2020. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervének elfogadására
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

7. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Stratégiai Terve 2020-2024 elfogadására (később kerül kiosztásra)
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

8. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

9. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

10. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

11. Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16-2018-00116 azonosítószámú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” tárgyú pályázat megvalósítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

12. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

13. Különfélék
1. Előterjesztés a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet vételével kapcsolatban
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés a Szűcs Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapításával kapcsolatban
Előadó: Szitó Sándor polgármester

3. Előterjesztés lakosságtól, csapattól, egyesületektől érkezett kérelmekre
Előadó: Szitó Sándor polgármester

Biharnagybajom, 2020. február 6.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top