2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
Kezdőlap

Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. november 27-én szerdán 14,00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében nyilvános
ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d:
1. Tájékoztató a folyamatban lévő ügyekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság


2. Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatásról; a közfoglalkoztatásra épülő foglalkoztatási lehetőségekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Papp Lászlóné közfoglalkoztatás-szervező
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság


3. Előterjesztés a Biharnagybajom – Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester


4. Beszámoló Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság


5. Előterjesztés a 2020. évi éves belső ellenőrzési ütemterv elfogadására, valamint a
2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság


6. Előterjesztés a Biharnagybajomi Sportegyesület Súlyemelő Szakosztályának kérelmére
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
7. Előterjesztés a Biharnagybajom, Mátyás k. u. 27. szám alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság


8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Biharnagybajom, Kossuth út 3/B. szám alatti szolgálati lakás bérbeadására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság


9. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Gazdag Endréné, a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság elnöke
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság


10. Előterjesztés a Biharnagybajom község településképének védelméről szóló 22/2017.
(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság


11. Előterjesztés a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és a Biharnagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Szitó Sándor polgármester


12. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester


13. Különfélék

Biharnagybajom, 2019. november 21.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top