2024. Február 20. Kedd Álmos napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Február 20. Kedd Álmos napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Rendezvények» Meghívó képviselő-testületi ülésre

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l

M E G H Í V Ó

Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. október 7-én szerdán 14,00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében nyilvános
ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.N a p i r e n d:
1. Tájékoztató a Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020. tanévben folytatott tevékenységéről
Előadó: Majosi Pálma tankerületi igazgató
Sólyom Eszter megbízott intézményvezető

2. Beszámoló a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2019. évi temetőüzemeltetésről
Előadó: Kari Irén igazgató

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

4. Beszámoló Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

5. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.
(X. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

6. Előterjesztés az aktuális gazdasági program kiegészítéséről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

7. Előterjesztés a Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2020. évi felülvizsgálatára
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Hajdu Ildikó esélyegyenlőségi referens

8. Előterjesztés az Alsó-Berettyó melléki Natúrpark létrehozására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
9. Előterjesztés civil szervezetek kérelmeinek elbírálására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

10. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

11. Különfélék
1. Előterjesztés a Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás Pénzügyi Bizottságába történő delegálásról (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés a Népi Építészeti Programban a Teleki László Alapítványhoz benyújtott támogatási kérelem (azonosító: TLA/NEPI2020/402104) önrészének biztosítására
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK-igazgató

Biharnagybajom, 2020. szeptember 30.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top