Kezdőlap » Közhírré tétetik » Rendezvények» Meghívó képviselő-testületi ülésre

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l

M E G H Í V Ó

Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. október 7-én szerdán 14,00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében nyilvános
ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.N a p i r e n d:
1. Tájékoztató a Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020. tanévben folytatott tevékenységéről
Előadó: Majosi Pálma tankerületi igazgató
Sólyom Eszter megbízott intézményvezető

2. Beszámoló a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2019. évi temetőüzemeltetésről
Előadó: Kari Irén igazgató

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

4. Beszámoló Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

5. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.
(X. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

6. Előterjesztés az aktuális gazdasági program kiegészítéséről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

7. Előterjesztés a Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2020. évi felülvizsgálatára
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Hajdu Ildikó esélyegyenlőségi referens

8. Előterjesztés az Alsó-Berettyó melléki Natúrpark létrehozására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
9. Előterjesztés civil szervezetek kérelmeinek elbírálására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

10. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

11. Különfélék
1. Előterjesztés a Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás Pénzügyi Bizottságába történő delegálásról (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés a Népi Építészeti Programban a Teleki László Alapítványhoz benyújtott támogatási kérelem (azonosító: TLA/NEPI2020/402104) önrészének biztosítására
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK-igazgató

Biharnagybajom, 2020. szeptember 30.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top