2024. Április 24. SzerdaGyörgy napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Április 24. SzerdaGyörgy napja van.
Kezdőlap

Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre

Biharnagybajom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2023. május 31-én szerdán 14,00 órakor

a Polgármesteri Hivatal tanácstermében
nyilvános ülést tart,

melyre Önt tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d:
1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Beszámoló a Szűcs Sándor ÁMK Óvoda intézményegységének a 2022/2023-as nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Nagy Mária intézményegység vezető

3. Előterjesztés Biharnagybajom Község Önkormányzatának 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelésére
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző
Felkért előadó: Pappné Szász Szilvia intézményvezető

4. Beszámoló a Biharnagybajomi Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tevékenységéről.
Előadó: Sólyom Angelika ügyvezető

5. Előterjesztés a Biharnagybajomi Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

6. Előterjesztés a 2022. évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentésre
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

7. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

8. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

9. Előterjesztés intézmény átszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Szitó Sándor polgármester
10. Előterjesztés az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására kiírt 2023. évi pályázat elbírálására
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

11. Beszámoló a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

12. Különfélék
1. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében az Önkormányzat részére történő
ingatlanfelajánlásra
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés a háziorvosi praxis meghirdetésére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

3. Előterjesztés a Bem József utca telekrendezésére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

4. Előterjesztés a Békepárti határozatra
Előadó: Szitó Sándor polgármester

5. Előterjesztés a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási
megállapodásának módosítására, egységes szerkezetben való elfogadására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

6. Előterjesztés lakossági kérelmekre
Előadó: Szitó Sándor polgármester

7. Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-20 felhívásra benyújtott 3257608441 azonosítószámú
„Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Biharnagybajomban” című
projekt kiviteli tervdokumentációját saját forrásból történő elkészítéséről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

Biharnagybajom, 2023. május 25.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
VÁLASZTÁS 2024.
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top