2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Hírek, események» Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre

Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre

Biharnagybajom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2023. május 31-én szerdán 14,00 órakor

a Polgármesteri Hivatal tanácstermében
nyilvános ülést tart,

melyre Önt tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d:
1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Beszámoló a Szűcs Sándor ÁMK Óvoda intézményegységének a 2022/2023-as nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Nagy Mária intézményegység vezető

3. Előterjesztés Biharnagybajom Község Önkormányzatának 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelésére
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző
Felkért előadó: Pappné Szász Szilvia intézményvezető

4. Beszámoló a Biharnagybajomi Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tevékenységéről.
Előadó: Sólyom Angelika ügyvezető

5. Előterjesztés a Biharnagybajomi Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

6. Előterjesztés a 2022. évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentésre
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

7. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

8. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

9. Előterjesztés intézmény átszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Szitó Sándor polgármester
10. Előterjesztés az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására kiírt 2023. évi pályázat elbírálására
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

11. Beszámoló a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

12. Különfélék
1. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében az Önkormányzat részére történő
ingatlanfelajánlásra
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés a háziorvosi praxis meghirdetésére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

3. Előterjesztés a Bem József utca telekrendezésére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

4. Előterjesztés a Békepárti határozatra
Előadó: Szitó Sándor polgármester

5. Előterjesztés a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási
megállapodásának módosítására, egységes szerkezetben való elfogadására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

6. Előterjesztés lakossági kérelmekre
Előadó: Szitó Sándor polgármester

7. Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-20 felhívásra benyújtott 3257608441 azonosítószámú
„Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Biharnagybajomban” című
projekt kiviteli tervdokumentációját saját forrásból történő elkészítéséről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

Biharnagybajom, 2023. május 25.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top