2024. Május 27. HétfőHella napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Május 27. HétfőHella napja van.
Kezdőlap

Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre

Biharnagybajom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2022. május 31-én kedden 14,00 órakor

a Szűcs Sándor Művelődési Házban
nyilvános ülést tart,

melyre Önt tisztelettel meghívom.


N a p i r e n d:
1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés Biharnagybajom Község Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelésére
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző
Felkért előadó: Pappné Szász Szilvia intézményvezető

3. Beszámoló a Szűcs Sándor ÁMK Óvoda intézményegységének a 2020/2021-es nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Nagy Mária intézményegység vezető

4. Előterjesztés a Biharnagybajomi Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásához és a 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásához
Előadó: Sólyom Angelika ügyvezető igazgató

5. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Hajdu Ildikó gazdasági vezető

6. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetére
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Hajdu Ildikó gazdasági vezető

7. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

8. Előterjesztés a Biharnagybajom, Bacsó Béla u.7. szám (hrsz: 161) alatti kisnemesi lakóépület, valamint a Biharnagybajom, Bem József utca 6. (hrsz: 1058/7) alatti vasútállomás épületének egyedi építészeti védelem alá helyezéséről szóló 18/2021.
(XII. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

9. Előterjesztés a 2021. évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentésre
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

10. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat Ifjúsági stratégiájának és cselekvési tervének elfogadására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

11. Különfélék
Előterjesztés lakossági kérelemre
Előadó: Szitó Sándor polgármester


Biharnagybajom, 2022. május 27.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top