2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre

Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
---------------------------------------------

M E G H Í V Ó
Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. december 22-én szerdán 16,00 órakor
a Szűcs Sándor Művelődési Házban
nyilvános ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.


N a p i r e n d:
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

3. Biharnagybajom Község településképének védelméről szóló 22/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

4. Előterjesztés a Biharnagybajom, Bacsó Béla u. 7. szám (hrsz: 161) alatti volt kisnemesi lakóépület, valamint a Biharnagybajom, Bem József utca 6. (hrsz: 1058/7) alatti vasútállomás épületének egyedi építészeti védelem alá helyezésével kapcsolatban
Előadó: Szitó Sándor polgármester

5. Előterjesztés a piac működéséről szóló 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

6. Előterjesztés a mezei őrszolgálatról szóló 37/2005. (XII. 30.) rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

7. Előterjesztés a Biharnagybajomi Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
a) Előterjesztés a Biharnagybajomi Nonprofit Kft-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

b) Előterjesztés a Biharnagybajomi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a javadalmazására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

c) Előterjesztés a Biharnagybajom Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok Biharnagybajomi Nonprofit Kft. részére történő vagyonkezelésbe adására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

8. Előterjesztés kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

9. Előterjesztés a 2022. évi éves belső ellenőrzési ütemterv elfogadására, valamint a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

10. Előterjesztés bérlemények megszüntetésével kapcsolatban
Előadó: Szitó Sándor polgármester

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

12. K ü l ö n f é l é k
1. Előterjesztés az aktuális pályázati lehetőségekről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés lakossági kérelemre (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester


Biharnagybajom, 2021. december 17.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top