2024. Május 27. HétfőHella napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Május 27. HétfőHella napja van.
Kezdőlap

Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
---------------------------------------------

M E G H Í V Ó
Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. december 22-én szerdán 16,00 órakor
a Szűcs Sándor Művelődési Házban
nyilvános ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.


N a p i r e n d:
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

3. Biharnagybajom Község településképének védelméről szóló 22/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

4. Előterjesztés a Biharnagybajom, Bacsó Béla u. 7. szám (hrsz: 161) alatti volt kisnemesi lakóépület, valamint a Biharnagybajom, Bem József utca 6. (hrsz: 1058/7) alatti vasútállomás épületének egyedi építészeti védelem alá helyezésével kapcsolatban
Előadó: Szitó Sándor polgármester

5. Előterjesztés a piac működéséről szóló 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

6. Előterjesztés a mezei őrszolgálatról szóló 37/2005. (XII. 30.) rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

7. Előterjesztés a Biharnagybajomi Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
a) Előterjesztés a Biharnagybajomi Nonprofit Kft-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

b) Előterjesztés a Biharnagybajomi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a javadalmazására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

c) Előterjesztés a Biharnagybajom Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok Biharnagybajomi Nonprofit Kft. részére történő vagyonkezelésbe adására
Előadó: Szitó Sándor polgármester

8. Előterjesztés kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó: Szitó Sándor polgármester

9. Előterjesztés a 2022. évi éves belső ellenőrzési ütemterv elfogadására, valamint a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

10. Előterjesztés bérlemények megszüntetésével kapcsolatban
Előadó: Szitó Sándor polgármester

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

12. K ü l ö n f é l é k
1. Előterjesztés az aktuális pályázati lehetőségekről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés lakossági kérelemre (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester


Biharnagybajom, 2021. december 17.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top