2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
Kezdőlap

Maradj Hajdú-Biharban! - Ösztöndíjpályázat

EFOP-1.5.3-16-2017-00010
„Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken” Bihardancsháza, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nagyrábé, Tetétlen
2020/2021. TANÉV
PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2021. június 4.

Az ösztöndíj pályázat célja,
hogy az EFOP-1.5.3-16-2017-00010 azonosítószámú projektben résztvevő településeken – amelyek Bihardancsháza, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nagyrábé, Tetétlen - élő fiatalokat támogassa tanulmányaik folytatásában, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy végzettségük megszerzését követően, tudásukat lakóhely szerinti településük és Hajdú-Bihar megye, mint szűkebb értelemben vett szülőföldjük szolgálatába állítsák, erősítve ezáltal a megye népességmegtartó erejét és jövőbeni folyamatos gazdasági, társadalmi fejlődését. Az ösztöndíj által elsődlegesen azon tanulók és hallgatók részesülhetnek anyagi támogatásban, akik a felsorolt településeken, vagy legfeljebb a megye területén belül tervezik a jövőbeli munkavállalásukat, lakhatásukat.

Ösztöndíjra való jogosultság feltételei

Az ösztöndíj támogatásban az a pályázó részesülhet, aki:
- A pályázat benyújtásakor a 16. életévét betöltötte, de a 27. életévét még nem töltötte be.
- Magyar állampolgársággal rendelkezik.
- A 2. pontban felsorolt települési önkormányzatok közigazgatási területén rendelkezik lakóhellyel.
- A pályázat benyújtásakor nappali, levelező vagy esti tagozaton, aktív (nem szünetelő) tanulói jogviszony keretében Hajdú-Bihar megye területén működő középfokú iskolában (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola) vagy aktív hallgatói jogviszony keretében bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben (egyetem, főiskola) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányait.
- A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, aktív tanulmányi (fél)évében közepes, vagy annál magasabb tanulmányi átlageredményt ért el (tanulmányi átlag alatt a magatartás és szorgalom érdemjegy nélkül számított tanulmányi eredmény értendő).
- A pályázat benyújtásakor egyéb, uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem részesül. (A pályázatban nem vehet részt, aki az EFOP-1.5.3-16-2017-00010 konstrukcióban települési ösztöndíjban részesül, vagyis az a pályázó, aki a 2. pontban felsorolt települési önkormányzatokkal hatályos ösztöndíj szerződéssel rendelkezik.)

Pályázati dokumentáció (PDF):
- Teljes pályázati kiírás
- Nyilatkozat egyéb Európai Uniós forrásból való támogatásról
- Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről
- 1. sz. melléklet Preferált szakma lista EFOP_153-16-2017-00010
- 2. sz. melléklet Palyazoi adatlap_EFOP_153-16-2017-00010
- 3. sz.melléklet_Pontrendszer_EFOP_153-16-2017-00010
- 4. sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató_ösztöndíj pályázat_EFOP-1.5.3-16-2017-00010
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top