Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Lelkészi tájékoztató

Lelkészi tájékoztató

Tisztelt Lakosság! Kedves Testvérek!

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati döntések után, a Magyar Református Egyház felsőbb egyházi vezetői is meghozták döntésüket, melynek értelmében előreláthatóig húsvétig minden gyülekezetben felfüggesztették a közös istentiszteletek, bibliaórák megtartását és a Lelkészi Hivatalok ügyfélfogadását.Tisztelettel kérjük, hogy akik a következő napokban, hetekben szeretnének emlékharangot húzatni, azok online vagy telefonon jelezzék számunkra a következő elérhetőségeinken:

A harangdíjakat és egyházfenntartói díjakat átutalással is kiegyenlíthetik a helyi Takarékbanknál vezetett 60600272-15000020 számú számlánkon illetve a telefonon egyeztetett formában.

Felhívjuk továbbá mindenki figyelmét arra, hogy ebben a nehéz helyzetben is lehetőség van a rádió és a televízió csatornáin keresztül otthonainkban is élni az istentisztelet adta lelki megerősödés és hitbeli gyarapodás áldásával és együtt imádkozni a járvány idején. Kérjük, hogy fokozottan vigyázzunk egymásra, segítsük időseinket és az előírások betartásával, felelősségteljesen küzdjünk a vírus terjedésével szemben. Bízzunk Istenünk gondviselő kegyelmében, amelyre bíztat bennünket ígérete:

„Maga az ÚR vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!” Mózes 5.könyve 31.rész 8.vers

Áldáskívánással a Biharnagybajomi Református Egyház nevében:

Hézser Tímea
lelkész

Bagdi Antal
főgondnok
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top