2024. Május 27. HétfőHella napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Május 27. HétfőHella napja van.
Kezdőlap

Karácsonyi Önkormányzati támogatások 2021

Tisztelt Biharnagybajomi Lakosok!

Decemberben, az advent közeledtével ünneplőbe öltözik településünk, feldíszítjük otthonainkat, tervezzük a családi, baráti karácsonyi összejöveteleket. Ehhez az ünnepi hangulathoz az önkormányzatunk is szeretne hozzájárulni, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy szociális rendeletében szabályozott módon pénzbeli és természetbeni támogatást nyújt. A jogszabályok sajnos nem teszik lehetővé, hogy alanyi jogon biztosítható legyen a támogatás, ezért külön kérelem benyújtása szükséges, de a helyi szabályozás úgy került megalkotásra, hogy szinte minden lakostársunk jogosulttá váljon.


Karácsonyi támogatás

A karácsonyi kiadások csökkentéséhez, illetve az ünnep meghittebbé tételéhez az önkormányzat támogatást nyújt 15.000,-Ft összegben azon 60 év feletti személy részére, aki Biharnagybajomban bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és az adott év december 31-ig 60. életévét betölti, és az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 800 %-át (228.000,-Ft) nem haladja meg, egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 900 %-át (256.500,-Ft) nem haladja meg, továbbá 5.000,-Ft összegű támogatást nyújt azon 14 év alatti gyermek részére, aki Biharnagybajomban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él, és az adott év december 31-ig 14. életévét tölti be, és az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 600 %-át (171.000,-Ft) nem haladja meg.

- Támogatási kérelem dokumentum 14 év alattiak részére (Pdf)
- Támogatási kérelem dokumentum 60 év felettiek részére (Pdf)

Fűtési költségek egyszeri támogatása

Egyszeri támogatást nyújtható a településen található lakott lakások fűtésével kapcsolatos költségek viseléséhez azon jogosult részére, aki csak gázzal fűt.
A támogatás a lakás azon tulajdonosa, haszonélvezője, vagy bérlője számára állapítható meg, aki életvitelszerűen az ingatlanban él, ott állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és akinek egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 350 %-át (99.750,-Ft) nem haladja meg, egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (114.000,-Ft) nem haladja meg.

A támogatások minél szélesebb körben történő megismeréséhez minden háztartásba eljuttatjuk a kérelmeket, és megkérem, hogy az Önre vonatkozó nyomtatványt kitöltve, mellékletekkel együtt juttassa vissza a megadott határidőig a Polgármesteri Hivatalba. További felvilágosítást az 54/472-002 telefonszámon kérhet, ahol készséggel állnak rendelkezésére.

- Gáz támogatási kérelem dokumentum (Pdf)

Bízunk benne, hogy minden érintett lakostársunk elfogadja az önkormányzat támogatását, és él a lehetőséggel.

Áldott adventi készülődést kívánunk!


Biharnagybajom Község Önkormányzata
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top