2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
Kezdőlap

Itt vagyunk itthon - TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0022

1. A pályázat közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele

a) a kreatív iparral összefüggő tevékenységek folytatására

b) ezen tevékenységeket végző közösségek fenntartható működésének biztosítására

c) új tanulási formák alkalmazására

d) a gyermek- és ifjúsági korosztályt érintő környezeti nevelés elősegítésére.

Közvetett célja a programban részt vevők minél teljesebb körű informálása a kreatív iparban rejlő lehetőségekről. Ez a pályázat készítőinek meggyőződése szerint szükségszerűen vezet munkaerő-piaci alkalmazkodóképességük javulásához, elhelyezkedési esélyük növeléséhez, tágabb összefüggésben a foglalkoztatás bővüléséhez és a gazdaság fejlődéséhez, gyarapodásához.

2. A program eredményei:

A pályázat megvalósítása befejeződött. (A megvalósítás időpontja: 2013. 01. 01.-2013. 12. 31.). A kivitelezésben közreműködő működő intézmények, ill. munkatársak állandó szakmai kapcsolatban állnak egymással.

Valamennyi előre eltervezett program megvalósult:

12 szakkör: négy kézműves, ezen belül 2-2 fa- és bőrműves, 4 képzőművészeti, szintén 2-2 rajz, festő („Paletta vizuális műhely”) és agyagozó (szobrász), ill. 4 előadóművészeti, újfent 2-2 népzenei („Népzene határok nélkül”) és dráma;

4 tábor: „Pásztorok útján”, „Betyár” tábor, Hagyományőrző tábor, „Szűcs Sándor nyomában”;

nyitó és záró rendezvény, ill. Szűcs Sándor emléknap.

Az egyes szakkörökön 8-10, a táborokban pedig 25 gyermek vett részt.

A gyermekek számára nagy örömöt jelentett a programokon való részvétel. A kreatív iparral való foglalatosság természetéből fakadóan elsősorban találékonyságukra, kreativitásuk, problémamegoldó-képességük fejlesztésére helyeztük a fő hangsúlyt. Az önkifejezés, gondolkodásmódjuk fejlesztése mellett ugyanakkor érzelmeikre is igyekeztünk hatni: a hagyományok ápolásán, a különböző, helytörténeti témájú vetélkedőkön keresztül próbáltuk bennük erősíteni környezetük, elsősorban a szülőfalu, a szülőföld és egymás, társaik szeretetét, megbecsülését. A rengeteg játékos feladaton, kiránduláson keresztül igyekeztünk jókedvű, vidám közösséggé formálni őket. Nem hiába, hiszen meglátásunk szerint kellemes élményekkel gazdagodtak a pedagógusok és természetesen szüleik legnagyobb megelégedésére.

3. A program céljainak elérése az abban részt vevő intézmények és munkatársak közötti megfelelő együttműködés kialakításával és elmélyítésével, a tanár-diák kapcsolatban kívánatos harmónia megteremtésével, a gyermekek figyelmének felkeltésével, „ébren tartásukkal” vált működőképessé.

4. A pályázat a fentebb említett megfelelő körülmények meglétének köszönhetően válthatta be a hozzá fűzött reményeket.

5. A programnak a település gazdasági-társadalmi életére, környezetére gyakorolt hatása értelemszerűen jelenleg még nem érzékelhető. Az ezeken a területeken (is) várt pozitív változás az elkövetkezendő időszak eseményeinek ismeretében lesz értelmezhető.

6. A programsorozat sikeressége elsősorban a gyermekek munkáin, a foglalkozásokon nyújtott teljesítményük, kompetenciáik (szociális, kommunikációs, vállalkozói) különböző tesztekkel, kérdőívekkel történő elemzésén keresztül, a rendszeresen megrendezésre kerülő vetélkedők eredményeinek ismeretében érhető tetten, ugyanakkor a pedagógusok által a gyermekek körében sűrűn végzett „hangulatjelentések” is nagyban segítik a tisztánlátást.

7. Az intézmény munkatársainak nyújtott gyakorlati tapasztalatszerzésen és szakmai továbbfejlődési lehetőségen túl nagyban hozzájárult az intézmény kapcsolatrendszerének bővítéséhez, ill. a meglévő jó kapcsolatok ápolásához, elmélyítéséhez, egyúttal, ezek függvényében megfelelő kiindulási alapot jelenthet hasonló jellegű jövőbeni projektek sikeres megpályázásához.

8. A projekt keretében megvalósuló elképzelések valós problémára reflektálnak, hiszen a lehetőségekhez mérten, hiszen a lehetőségekhez mérten maximálisan kielégítik a gyermekek és pedagógusok körében régóta megmutatkozó igényt: előbbieknek a kreatív iparhoz kapcsolódó szakkörökön, táborokban történő foglalkoztatását.

9. A projekt kiválóan adaptálható, a kivitelezés során szerezett tapasztalatok könnyű szerrel hasznosíthatóak más települések, térségek gyermekeinek, tanuló ifjúságának körében.

Kpgaléria a projekt megvalósulásáról

Pályázati összefoglaló (Pdf)
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top