Kezdőlap » Önkormányzat » Közbeszerzés, pályázatok» Itt vagyunk itthon - TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0022

Itt vagyunk itthon - TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0022

1. A pályázat közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele

a) a kreatív iparral összefüggő tevékenységek folytatására

b) ezen tevékenységeket végző közösségek fenntartható működésének biztosítására

c) új tanulási formák alkalmazására

d) a gyermek- és ifjúsági korosztályt érintő környezeti nevelés elősegítésére.

Közvetett célja a programban részt vevők minél teljesebb körű informálása a kreatív iparban rejlő lehetőségekről. Ez a pályázat készítőinek meggyőződése szerint szükségszerűen vezet munkaerő-piaci alkalmazkodóképességük javulásához, elhelyezkedési esélyük növeléséhez, tágabb összefüggésben a foglalkoztatás bővüléséhez és a gazdaság fejlődéséhez, gyarapodásához.

2. A program eredményei:

A pályázat megvalósítása befejeződött. (A megvalósítás időpontja: 2013. 01. 01.-2013. 12. 31.). A kivitelezésben közreműködő működő intézmények, ill. munkatársak állandó szakmai kapcsolatban állnak egymással.

Valamennyi előre eltervezett program megvalósult:

12 szakkör: négy kézműves, ezen belül 2-2 fa- és bőrműves, 4 képzőművészeti, szintén 2-2 rajz, festő („Paletta vizuális műhely”) és agyagozó (szobrász), ill. 4 előadóművészeti, újfent 2-2 népzenei („Népzene határok nélkül”) és dráma;

4 tábor: „Pásztorok útján”, „Betyár” tábor, Hagyományőrző tábor, „Szűcs Sándor nyomában”;

nyitó és záró rendezvény, ill. Szűcs Sándor emléknap.

Az egyes szakkörökön 8-10, a táborokban pedig 25 gyermek vett részt.

A gyermekek számára nagy örömöt jelentett a programokon való részvétel. A kreatív iparral való foglalatosság természetéből fakadóan elsősorban találékonyságukra, kreativitásuk, problémamegoldó-képességük fejlesztésére helyeztük a fő hangsúlyt. Az önkifejezés, gondolkodásmódjuk fejlesztése mellett ugyanakkor érzelmeikre is igyekeztünk hatni: a hagyományok ápolásán, a különböző, helytörténeti témájú vetélkedőkön keresztül próbáltuk bennük erősíteni környezetük, elsősorban a szülőfalu, a szülőföld és egymás, társaik szeretetét, megbecsülését. A rengeteg játékos feladaton, kiránduláson keresztül igyekeztünk jókedvű, vidám közösséggé formálni őket. Nem hiába, hiszen meglátásunk szerint kellemes élményekkel gazdagodtak a pedagógusok és természetesen szüleik legnagyobb megelégedésére.

3. A program céljainak elérése az abban részt vevő intézmények és munkatársak közötti megfelelő együttműködés kialakításával és elmélyítésével, a tanár-diák kapcsolatban kívánatos harmónia megteremtésével, a gyermekek figyelmének felkeltésével, „ébren tartásukkal” vált működőképessé.

4. A pályázat a fentebb említett megfelelő körülmények meglétének köszönhetően válthatta be a hozzá fűzött reményeket.

5. A programnak a település gazdasági-társadalmi életére, környezetére gyakorolt hatása értelemszerűen jelenleg még nem érzékelhető. Az ezeken a területeken (is) várt pozitív változás az elkövetkezendő időszak eseményeinek ismeretében lesz értelmezhető.

6. A programsorozat sikeressége elsősorban a gyermekek munkáin, a foglalkozásokon nyújtott teljesítményük, kompetenciáik (szociális, kommunikációs, vállalkozói) különböző tesztekkel, kérdőívekkel történő elemzésén keresztül, a rendszeresen megrendezésre kerülő vetélkedők eredményeinek ismeretében érhető tetten, ugyanakkor a pedagógusok által a gyermekek körében sűrűn végzett „hangulatjelentések” is nagyban segítik a tisztánlátást.

7. Az intézmény munkatársainak nyújtott gyakorlati tapasztalatszerzésen és szakmai továbbfejlődési lehetőségen túl nagyban hozzájárult az intézmény kapcsolatrendszerének bővítéséhez, ill. a meglévő jó kapcsolatok ápolásához, elmélyítéséhez, egyúttal, ezek függvényében megfelelő kiindulási alapot jelenthet hasonló jellegű jövőbeni projektek sikeres megpályázásához.

8. A projekt keretében megvalósuló elképzelések valós problémára reflektálnak, hiszen a lehetőségekhez mérten, hiszen a lehetőségekhez mérten maximálisan kielégítik a gyermekek és pedagógusok körében régóta megmutatkozó igényt: előbbieknek a kreatív iparhoz kapcsolódó szakkörökön, táborokban történő foglalkoztatását.

9. A projekt kiválóan adaptálható, a kivitelezés során szerezett tapasztalatok könnyű szerrel hasznosíthatóak más települések, térségek gyermekeinek, tanuló ifjúságának körében.

Kpgaléria a projekt megvalósulásáról

Pályázati összefoglaló (Pdf)
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top