Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Hulladékszállítási közszolgáltatási díj hátralék felhívás

Hulladékszállítási közszolgáltatási díj hátralék felhívás

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordiináló és Vagyonkezelő Zrt.  (NHKV Zrt.) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely a feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot  bízza meg a díjhátralékok kezelésével, beszedésével.
Biharnagybajomban a Konzorcium megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az
ANGEL S HELP Kft. (4029 Debrecen, Faraktár u. 29/D, adószám: 23955822-2-09) végzi.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top