Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Hatósági ellenőrzés

Hatósági ellenőrzés

Az érintett ingatlanok földhasználóit/ tulajdonosait/ tulajdonosi jogokat gyakorló szerveit/ vagyonkezelőit az alábbiakról értesítem: 2018. tus 16-tól 2018. szeptember 30-ici a Püspökladányi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (Tfvt.) 3, § , 5. § (5), 6. § (4), 9. § (3), 14. § (4), 16. §, 17§ (4) bekezdése, valamint a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FVM rendelet értelmében az alábbiakban felsorolt esetekben hatósági ellenőrzést folytat Biharnagybajom község külterületi (erdő nélküli) termőföld területén, mintegy 5315 ha-on.

Az ellenőrzés kiterjed:


A helyszíni ellenőrzésekről jogsértés esetén jegyzőkönyv, illetve fényképfelvétel készül, valamint annak megszüntetésére a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően további intézkedések kerülnek foganatosításra. Arra tekintettel, hogy az ellenőrzés végrehajtása jelentős számú ügyfelet érint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (Tfvt.) 1/A. §-a alapján az értesítést hirdetményi úton közlöm.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top