2024. Április 24. SzerdaGyörgy napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Április 24. SzerdaGyörgy napja van.
Kezdőlap

Hatósági bizonyítvány a lakás rendeltetési egységek számáról

2022. szeptember 10-től a jegyzők új hatáskörként, kérelemre, hatósági bizonyítványt adnak ki a lakás rendeltetési egységek számáról, annak érdekében, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető vagy LETÖLTHETŐ ITT (Pdf).A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele:

1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek ne minősüljön
2. a kérelmezett ingatlanban minimum 2, legfeljebb 4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap. A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 47. pontja szerint lakossági fogyasztó:
az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.


Biharnagybajom, 2022. szeptember 12.

Imre-Erdős Szilvia
jegyző
VÁLASZTÁS 2024.
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top