Kezdőlap » Közérdekű» Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság


Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint a megyei egyenlőbánásmód-referensek személyes ügyfélfogadása átmeneti időre szünetel. A személyes ügyfélfogadás szünetelése alatt az eljárás lefolytatása iránt kérelmet személyesen előadni, illetve dokumentumot személyesen benyújtani a hatóság székhelyén, továbbá a megyei egyenlőbánásmód-referenseknél nem lehet.

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az eljárás lefolytatása iránti kérelem továbbra is előterjeszthető:
- írásban (papír alapon) aláírással ellátva a hatóság székhelyére címezve postai vagy egyéb kézbesítés útján (Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B),
- elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott módon (pl. ÁNYK elektronikus űrlapon, e-Papíron, az elektronikus szolgáltatások alkalmazásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges),
- az Eüsztv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek kizárólag az Eüsztv-ben meghatározott módon terjeszthetnek elő kérelmet, illetve nyújthatnak be egyéb beadványt (a hatóság KRID azonosítója: 101221969).
Kapcsolattartás az Egyenlő Bánásmód Hatósággal:

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
- Telefon: 06-1-795-2975
- Zöldszám: 06 80 203 939 (ingyenes szolgáltatás)
- Fax: 06-1-795-0760
- Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
- e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu


Dr. Kovács Krisztián
06 30/408-5619
kovacs.krisztian@vipmail.hu


Szeptember

Állandó ügyfélfogadás
Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
4025 Debrecen Simonffy u. 21. I. em. 125. szoba
Tel.: +36304085619

2020. szeptember 1. 09:00 - 11:00
2020. szeptember 4. 13:00 - 15:00
2020. szeptember 8. 09:00 - 11:00
2020. szeptember 11. 13:00 - 15:00
2020. szeptember 15. 09:00 - 11:00
2020. szeptember 18. 13:00 - 15:00
2020. szeptember 29. 09:00 - 11:00

Járási ügyfélfogadás
Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ
4242 Hajdúhadház Béke u. 54/B
Tel.:+36304085619

2020. szeptember 23. 08:00 - 12:00
Bajomi Portéka
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top