Kezdőlap » Önkormányzat » Közbeszerzés, pályázatok» EFOP-1.4.3-16- 2017-00014 Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház

EFOP-1.4.3-16- 2017-00014 Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház


Nyertes pályázatunk a "Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház" néven 40.000.000 Ft azaz negyven-millió forint 100%-ban vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázat kódszáma: EFOP-1.4.3-16-2017-00014
A őprojekt végrehajtásának ideje: 2018. február 01 - 2022. január 31.


Megnevezés: Napsugár Biztos kezdet Gyerekház
Székhely: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 17.
Intézmény típusa: önkormányzati intézmény
Szakmai egység működésének formája: Önálló szakmai irányítás alatt álló szervezeti egység
Ellátási terület: Biharnagybajom község közigazgatási területén élő, és ott tartózkodó óvodába még nem járó gyermek illetve szülője.
Munkáltató: Imre-Erdős Szilvia jegyző
Biharnagybajom Község Önkormányzata az EFOP-1.4.3-16 kódszámú Felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása elnevezésű komponensének elnyerésével létrehozta a Napsugár Biztos Kezdet Gyerekházat Biharnagybajomban. A szolgáltatás biztosításának érdekében az Önkormányzat elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek, családok, várandós anyák számára tervezi megvalósítani a szolgáltatást az EFOP-2.1.2-16 „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” tárgyú pályázat benyújtásával.

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek

A gyerekekre irányuló szolgáltatások kidolgozása során figyelembe vesszük a gyermekek erősségeit, esetleges fejlesztendő területeit és a csoport összetételét. Minden hétnek előre megtervezett menete van. A heti terv fő vezérfonala, hogy a gyermekek testi és szellemi fejlődésének minden szegmensét érintsük a mindennapi foglalkozások során. Igyekeznek úgy szervezni, hogy a hasonló területeket érintő tevékenységek azonos napokra kerüljenek, ezzel is erősítve a gyermekekben a rendszerességet, a szülőkben pedig a kiszámíthatóságot.

A rendszeres foglalkozások célját három csatornán keresztül kívánják elérni:
• a gyermek képességeinek kibontakoztatása,
• a szülő-gyermek kapcsolat erősítése a szülő bevonásával a gyermek játéktevékenységébe,
• a szülő bátorítása saját és a gyermeke jövőképének változtatásával kapcsolatos kérdésekben.

Szabad játéktevékenység: Gyermekházunkban 7.30-tól - 9.30-ig illetve 11.30-tól – 13.30-ig szabad játéktevékenység zajlik, mely során a gyerekek a szülőkkel együtt fedezik fel a világot, gyakorolják a már elsajátított mozgásformákat, cselekvéseket, tapasztalják meg az alkotás örömét.

Tízórai biztosítása: 9.30-tól - 10.00-ig tart a tízórai étkeztetés. A tízórait a szülőkkel együtt készítik el, figyelembe véve a korszerű, egészséges étkezési alapelveket, a gyerekek életkori összetételét. Törekednek a változatosságra, a szép tálalásra, a zöldség, gyümölcs arányok növelésére. A gyerekek elsajátíthatják és gyakorolhatják az étkezési kultúrát: kézmosás, terítés, evőeszköz, szalvéta használat, pohárból ivás, asztalnál ülve evés, az étel megosztása a társakkal.

A Biztos Kezdet Gyerekház rendszeres programjai (10.00-tól- 11.30-ig):
• Heti rendszerességgel beszéd, nyelvi, kézügyesség és mozgásfejlesztés, a gyerekek életkori sajátosságának megfelelően, játékos formában. (Mondókázás bábok segítségével, verselés, gyerekdalok éneklése stb.)
• Heti két alkalommal beszéd és nyelvi készségek fejlesztés. Célja, hogy a gyerekek szókincse, zenei hallása, ritmikus érzéke fejlődjön, de a napi foglalkozások által a kisgyermekek megismerik a meséket, verseket, mondókákat, mellyel elősegítik azt is, hogy óvodába kerülésekor már ismerősként fogadják azokat. Mivel tapasztalatok szerint a szülők otthon keveset mesélnek, verselnek, mondókáznak a gyerekeikkel, de a gyerekházi foglalkozások révén ők is aktív részesei lesznek a „tanulásnak”, így nagyobb az esélye, hogy otthon is szívesebben foglalkozzanak gyerekeikkel.
• Mesék olvasása alkalmával a mesékhez köthető kézműves foglalkozás tartása, melynek célja a finommotorika fejlesztése, alapanyagok megismerése: tapintás, látás, ízlelés, illetve az elkészítés élményének megtapasztalása.
• Heti két alkalommal mozgásfejlesztés a gyerekházban. Korosztálytól függően először kúszó, mászó, kapaszkodó, ugráló, ütő, gurító, majd futkározó, labdázó mozgásokat végeznek a gyerekek, mellyel nem csak a testüket fejlesztik, de az agyukat is. Szívesebben végzik a gyerekek a mondókákkal, énekekkel összeköthető mozgásokat. Fontos, hogy ne csak a nagy mozgások, hanem a finommozgások is fejlesztésre kerüljenek.
• Heti program része a táplálkozási tanácsadás, egészséges ételek készítése, amin különböző, otthon is olcsón, könnyen és közösen elkészíthető ételeket készítenek az anyukákkal és gyerekekkel együtt. Ezek az alkalmak a közös alkotás és együttlét örömén kívül sok új tapasztalatot nyújtanak a kisgyermeknek, hisz látja az elkészítés fázisait, új anyagokkal ismerkedik meg, gyúr, nyújt, szaggat, ízlel, tapint, ami által a szem-kéz koordinációja is fejlődik.
• A családokkal felelevenítik a néphagyományokat, ünnepekhez köthető játékokat, díszek elkészítését. Különösen odafigyelnek az újrahasznosításra, környezettudatosságra, rámutatva arra, hogy a régi dolgokból kreatívan készült játékok többlet értéket jelentenek a gyerekeknek, és pénztárca kímélők is.
• Megünnepelik a születésnapokat, megtartják az aktuális ünnepnapokat, megemlékeznek a jeles eseményekről. A hétköznapok biztonságot nyújtó, ám hosszú távon monoton ritmusát az ünnepek megtörik. Az egyedi dekorációk, kellékek, rituálék emelkedetté teszik a hangulatot, a gyerekek átérzik a különlegesség élményét, a túláradó érzelmek megélésének lehetőségét.

A szülők számára szervezett tevékenységek (alkalmanként 11.30-tól – 13.30-ig, illetve a szülőkkel előre egyeztetett időpontban nyitvatartási időn kívül):
A szülők számára szervezett tevékenységek szakmailag alapvető fontosságúkat, hiszen a korai gyermekkorban a szülői minta meghatározó hatású, elsődleges forrás. Törekszünk a szülői szerep megerősítésére, a szakmailag megfelelő minta nyújtására. A Gyerekház segítséget tud nyújtani a rokoni, családi támaszt, pozitív megerősítést nélkülöző édesanyáknak, akik a mindennapi feladatokkal, a gyermekneveléssel magányosan, elbizonytalanodva küzdenek.
A szülői fórumok, rendszeres beszélgetések alkalmat teremtenek az aktuális problémák, kérdések, nehézségek, örömök és sikerek megosztására, feldolgozására. Rendszeres téma a gyermek fejlődésével együtt járó életkori sajátosságok, a fejlesztési lehetőségek, szülői szerepek, szobatisztaság, dac korszak, étkezési alapelvek és szokások, higiéniai normák, testvérféltékenység, kötődés-leválás stb.
Szakemberek meghívásával segítik a szülők képzését, a gyermekek elmaradásának feltárását, a szakszerű fejlesztési lehetőségek megismerését. A védőnő, a háziorvos, a pszichológus az általános tájékoztatáson túl egyéni tanácsadást is tart, szükség szerint felméri a gyerekek állapotát, és megfelelő szakemberhez irányítja a családot.
A háztartási ismeretek keretében az édesanyák megtanulják a kézi és gépi varrás, javítás, játék készítés fortélyait. A szülőkkel sütnek-főznek, elsajátítva ezzel a különböző konyhai technikákat, tartósítási eljárásokat. Céluk, hogy az édesanyák egészséges, olcsó, változatos, könnyen elkészíthető ételeket ismerjenek meg, és ezeket beépítsék a család táplálkozási szokásai közé. A Gyerekház rendelkezik mosógéppel, gyermek fürdőkáddal, amit a szülők igény szerint használhatnak.
Számítógép, internet használat, és ügyintézés is gazdagítja a szülőknek nyújtott szolgáltatást. Amennyiben ez nehézséget okoz, segítünk az önéletrajz megírásban, állásajánlat beadásában, albérlet keresésben, bármilyen hivatalos levél elkészítésében.
A közösségi rendezvények is fontos pillérei a Gyerekház működésének. A helyi közösséget is építő programok lehetőséget adnak a Gyerekház megismertetésére, a helyi lakosság megszólítására, elérésére.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top