2024. Május 27. HétfőHella napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Május 27. HétfőHella napja van.
Kezdőlap

Dajka állás


Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Biharnagybajom Bölcsőde

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.01.01-2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Kossuth utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
8 órában Biharnagybajom Bölcsőde telephelyen a gyermekek bölcsődei ellátásán dajkai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Bölcsődei dajka szakképesítés megszerzése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai önéletrajza, végzettségre vonatkozó okmány(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Kaszásné Sarkadi Anna nyújt, a 54-461-250 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (4183 Kaba , Jókai utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2017 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.
• Elektronikus úton Dr. Kaszásné Sarkadi Anna részére a tamasz01@t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Eseti bizottság személyesen hallgatja meg, az eredményről írásban értesítést küld.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Kaba, Báránd, Tetétlen, Biharnagybajom település hírdetőtábláján. - 2017. szeptember 26.
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top