Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» BIHARNAGYBAJOM HAZAVÁR

BIHARNAGYBAJOM HAZAVÁR

„BIHARNAGYBAJOM HAZAVÁR” FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT KIÍRÁS


Biharnagybajom Község Önkormányzata, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató biharnagybajomi fiatalok számára Biharnagybajomhoz kötődésének erősítése, a tanulmányai ideje alatt felmerülő költségek enyhítésére és Biharnagybajom településen a hiányszakmákban az utánpótlás céljából ösztöndíj pályázatot hirdet.

Pályázat benyújtásának határideje és módja:
2019. január 01. naptól 2019. január 20. napjáig, formanyomtatványon. A nyomtatvány a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető. (Tekintettel arra, hogy az első munkanap január 2.-a, így ez az első nap, melyen a pályázat beadható. 2019. január
20.-a vasárnap, így január 21.-én hétfőn érkező pályázatok még elfogadásra kerülnek.)
A határidő jogvesztő.

Pályázat benyújtásának helye:
Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, ügyfélfogadási időben
(hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8.00-12.00 óráig, szerdán 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig)

Támogatni kívánt hiányszakok:
védőnő; óvoda pedagógus; tanító; családgondozó

Az ösztöndíj összege:
Havi 20.000,- Ft, melyet a tanulmányi félévben, 2019. február 1. és 2019. június 30. között 5 hónapra van folyósítva. Első alkalommal a tanulmányi szerződés aláírásától számított 15 napon belül, ezt követően havonta, tárgyhó 10. napjáig kell az ösztöndíjat a pályázó részére átutalni. Az ösztöndíj kizárólag az aktív hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
– az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolását,
– lakcímkártya és személyigazolvány másolatát, vagy más személyazonosításra
alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
– nem a melléklet szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy
– a pályázó a pályázathoz nem csatolta az aktív hallgatói jogviszonyról szóló eredeti
igazolást.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület 2019. január 31. napjáig bírálja el.
A pályázót a pályázat eredményéről a Polgármester írásban értesíti, majd a sikeres pályázóval a Polgármester ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató kötelezettsége:
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül diplomát szerezni, és azt a diploma megszerzését követő 30 napon belül a támogató részére bemutatni/igazolni.
Az ösztöndíjban részesült személy köteles a szükséges képesítés megszerzésétől számított egy éven belül a végzettségének megfelelő, Biharnagybajom Községi Önkormányzat közreműködésével felajánlott biharnagybajomi munkalehetőség esetén a hiányszakmában Biharnagybajomban elhelyezkedni, és köteles a hiányszakmában az ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig dolgozni.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:
Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatottat a folyósított ösztöndíj visszafizetésére kell kötelezni, ha:
– a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül
nem szerez diplomát,
– a felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszony a diploma megszerzése nélkül
bármely okból megszűnik,
– a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közöl vagy az Önkormányzatot
bármilyen módon megtévesztette,
– a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését kéri.

Egyebek:
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben Szitó Sándor polgármestert lehet keresni, a fent említett ügyfélfogadási időben, vagy a 06/54-472-021 telefonszámon, vagy a hivatal@biharnagybajom.hu e-mail címen.
Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top