2024. Április 24. SzerdaGyörgy napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Április 24. SzerdaGyörgy napja van.
Kezdőlap

BIHARNAGYBAJOM HAZAVÁR

„BIHARNAGYBAJOM HAZAVÁR” FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT KIÍRÁS


Biharnagybajom Község Önkormányzata, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató biharnagybajomi fiatalok számára Biharnagybajomhoz kötődésének erősítése, a tanulmányai ideje alatt felmerülő költségek enyhítésére és Biharnagybajom településen a hiányszakmákban az utánpótlás céljából ösztöndíj pályázatot hirdet.

Pályázat benyújtásának határideje és módja:
2019. január 01. naptól 2019. január 20. napjáig, formanyomtatványon. A nyomtatvány a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető. (Tekintettel arra, hogy az első munkanap január 2.-a, így ez az első nap, melyen a pályázat beadható. 2019. január
20.-a vasárnap, így január 21.-én hétfőn érkező pályázatok még elfogadásra kerülnek.)
A határidő jogvesztő.

Pályázat benyújtásának helye:
Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, ügyfélfogadási időben
(hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8.00-12.00 óráig, szerdán 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig)

Támogatni kívánt hiányszakok:
védőnő; óvoda pedagógus; tanító; családgondozó

Az ösztöndíj összege:
Havi 20.000,- Ft, melyet a tanulmányi félévben, 2019. február 1. és 2019. június 30. között 5 hónapra van folyósítva. Első alkalommal a tanulmányi szerződés aláírásától számított 15 napon belül, ezt követően havonta, tárgyhó 10. napjáig kell az ösztöndíjat a pályázó részére átutalni. Az ösztöndíj kizárólag az aktív hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
– az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolását,
– lakcímkártya és személyigazolvány másolatát, vagy más személyazonosításra
alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
– nem a melléklet szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy
– a pályázó a pályázathoz nem csatolta az aktív hallgatói jogviszonyról szóló eredeti
igazolást.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület 2019. január 31. napjáig bírálja el.
A pályázót a pályázat eredményéről a Polgármester írásban értesíti, majd a sikeres pályázóval a Polgármester ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató kötelezettsége:
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül diplomát szerezni, és azt a diploma megszerzését követő 30 napon belül a támogató részére bemutatni/igazolni.
Az ösztöndíjban részesült személy köteles a szükséges képesítés megszerzésétől számított egy éven belül a végzettségének megfelelő, Biharnagybajom Községi Önkormányzat közreműködésével felajánlott biharnagybajomi munkalehetőség esetén a hiányszakmában Biharnagybajomban elhelyezkedni, és köteles a hiányszakmában az ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig dolgozni.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:
Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatottat a folyósított ösztöndíj visszafizetésére kell kötelezni, ha:
– a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül
nem szerez diplomát,
– a felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszony a diploma megszerzése nélkül
bármely okból megszűnik,
– a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közöl vagy az Önkormányzatot
bármilyen módon megtévesztette,
– a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését kéri.

Egyebek:
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben Szitó Sándor polgármestert lehet keresni, a fent említett ügyfélfogadási időben, vagy a 06/54-472-021 telefonszámon, vagy a hivatal@biharnagybajom.hu e-mail címen.
Biharnagybajom Községi Önkormányzat
VÁLASZTÁS 2024.
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top