2024. Február 20. Kedd Álmos napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Február 20. Kedd Álmos napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Agrárgazdasági Bizottság ülés

Agrárgazdasági Bizottság ülés

MEGHÍVÓ

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
Biharnagybajom Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. fejezet O) cím 16. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is jogosult különösen tisztújítás érdekében.
A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Biharnagybajom Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztújító ülésére.

AZ ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. november 22. 15.00 óra
AZ ÜLÉS HELYSZÍNE: Szűcs Sándor Általános Iskola ebédlője
4173 Biharnagybajom, Bacsó B. u. 2-4.

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:
1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.
3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság – elnökön kívüli – további vezetőségi tagjainak megválasztásáról.

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.
A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt legalább 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!
Megjelenésére feltétlenül számítok!

Debrecen, 2022. november 9.

Szólláth Tibor s.k.
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top