Kezdőlap » Közhírré tétetik » Hírek, események» A helyi kitüntető címek adományozásáról

A helyi kitüntető címek adományozásáról

Módosításra került a helyi kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet

Önkormányzatunk a 18/2010 (XII.20.) számú rendeletében szabályozta a helyi kitüntetések alapítását és adományozásának rendjét. Utoljára 2013-ban adományoztunk kitüntető címeket a falunapi rendezvény keretében. A rendelet értelmében korábban a kitüntetések átadási ideje az adott év augusztus 20-a volt. A rendelet módosítása során ez az időpont változott a mindenkori falunap időpontjára. A módosítás apropóját egyébként az adta, hogy idén tervezünk helyi kitüntető címeket adományozni, immár a falunap keretében.


Az önkormányzat által alapított elismerések adományozására bármely természetes személy vagy társadalmi szervezet javaslatot tehet. Javaslataikat a mellékelt ajánlószelvényen tehetik meg május 31-ig.

A rendelet alapján adományozható kitüntetések a következők:

Biharnagybajom Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki egész életművével vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával olyan általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a falu fejlődéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez.

Biharnagybajomért Emlékérem adományozható annak a magyar állampolgárságú személynek vagy társadalmi szervezetnek, aki élete vagy működése rövidebb-hosszabb szakaszában Biharnagybajom községhez kötődött és munkássága alkalmas a falu jó hírnevének öregbítéséhez vagy ha élete során nem Biharnagybajomhoz kötődött, a tevékenysége a települést gyarapítja.

Biharnagybajom Közszolgálatáért Elismerő Díj adományozható azoknak a személyeknek, akik szakterületükön tartósan kiemelkedő eredményt nyújtanak, valamint akik hosszú időn át közmegelégedésre látják el a közalkalmazotti, köztisztviselői feladataikat.

Biharnagybajom Sportjáért Elismerő Díj adományozható azoknak a személyeknek és egyesületeknek, akik/amelyek a testnevelés és a sport népszerűsítésében, a diák-, a tömeg- és /vagy a versenysport szervezésében, valamint a lakosság fizikai és egészségi állapotának fejlesztésében kimagasló munkát végeztek, továbbá olyan hazai és/vagy nemzetközi sporteredményeket értek el, amellyel hozzájárultak a község hírnevének öregbítéséhez.

Kitüntetésre javasoló ajánlószelvény (Pdf)
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top