2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
Kezdőlap

3 fő óvodapedagógus munkalehetőség

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ -Biharnagybajom
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szűcs Sándor ÁMK Óvoda

3 fő óvodapedagógus határozott idejű

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
3 fő határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2023. szeptember 1 - 2024. augusztus 31.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Mátyás király utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus oklevél,
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,
• Kiváló szintű Kommunikációs készség,
• Kiváló szintű Problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai és személyes önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemes-Lajsz Julianna nyújt, a
54/473-606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
-Biharnagybajom címére történő megküldésével (4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus
• Elektronikus úton Nemes-Lajsz Julianna részére a muvhaz@biharnagybajom.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Nemes-Lajsz Julianna, Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezetői döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 21.
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top