2024. Május 27. HétfőHella napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Május 27. HétfőHella napja van.
Kezdőlap

2022. évi szociális célú tűzifa igénylésének szabályai

Tájékoztató a 2022. évi szociális célú tűzifa igénylésének szabályairól

Önkormányzatunk ez évben is támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag vásárlására.
A BMÖGF/349-6/2022. számú támogatói okirat szerint településünk összesen
8.401.050, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összegből 378 erdei m3 tűzifa beszerzésére nyílt lehetőség.

A Képviselő-testület döntött a szociális tűzifa igénylésének feltételeiről, melyek az alábbiak:
Vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki
• aktív korúak ellátására jogosult, vagy
• időskorúak járadékára jogosult, vagy
• pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási
települési támogatásra, gyógyszertámogatásra – jogosult, vagy
• halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

Fentieken túl tűzifát biztosít annak a 65. életévét be nem töltött személynek, akinek
• az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át (99.750, -Ft-ot) nem haladja meg,
• egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át (114.000, - Ft-ot) nem haladja meg, továbbá
annak a 65. életévét betöltött személynek, akinek
• az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450%-át (128.250, -Ft-ot) nem haladja meg,
• egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 500%-át (142.500, - Ft-ot) nem haladja meg.

A támogatás alapfeltétele, hogy kérelmezőnek fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel kell rendelkeznie! Ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a kérelmet 2022. október 17. naptól 2022. november 3-án (csütörtök) 16.00 óráig kell benyújtani az erre szolgáló formanyomtatványon.
Az ügyfélforgalom csökkentése érdekében a napokban minden lakott ingatlanhoz eljuttatunk egy kérelem nyomtatványt, melyet kitöltve, a jogosultságot igazoló okirat másolatával, jövedelemigazolással együtt kell leadni a művelődési ház ügyfélszolgálatán.

A kérelem szükség esetén IDE KATTINTVA is letölthető (Pdf).

Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top