Kezdőlap » Önkormányzat » Közbeszerzés, pályázatok» 2013-ban befejezett projektek

2013-ban befejezett projektek

1. „Belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése Biharnagybajomban belvíz elvezető rendszer fejlesztésével ÉAOP-5.1.2/D2 -11-2011-0002 azonosítószámú pályázat


A projekt megvalósítása során kialakításra került egy 80840 m3 térfogatú töltéssel, övárokkal körbevett záportározó, valamint a településen a meglévő csapadékvíz csatornák egy része kotró géppel lett kikotorva. Új, legnagyobb részben burkolt csatornák lettek kialakítva a Béke telepen, a Báthori utcán, Bem J. utcán, a Deák F. utcán, a Damjanich és az István K. utcán. A beruházás célja, hogy csökkenjen az alacsonyabb fekvésű területeken a belvíz kialakulása.

A kivitelezés 2013.04. 19.- 2013. 09. 20. közötti időszakban valósult meg.
Az elszámolásra benyújtott tényleges költség 135.502e Ft lett a beruházás befejezését követően. A támogatás összege 128.727e Ft, a saját forrás 6.792e Ft.

Sajtóközlemény
Sajtótájékoztató meghívó
Nyitórendezvény meghívó
Hajdú-Bihari Naplóban megjelent cikk
Dehir.hu sajtóanyag
Képgaléria
Befejeződött a belvízelvezető rendszer fejlesztése


2. a támop 3.2.3/a-11/1-2012-0022 azonosítószámú „ITT Vagyunk Itthon” című projekt

A projekt megvalósítására 2013. 01. 01. és 2013. 12. 31. között került sor. A projekt során 12 db szakkör valósult meg, melyek a következők voltak: 4 kézműves, ezen belül 2 db fa- és 2 db bőrműves, 4 képzőművészeti, szintén 2 db rajz és  2db festő („Paletta vizuális műhely”) és agyagozó (szobrász), ill. 4 előadó művészeti, ezen belül 2 db népzenei („Népzene határok nélkül”) és 2 db dráma szakkör indult.
4 tábort is szerveztünk: „Pásztorok útján”, „Betyár” tábor, Hagyományőrző tábor, „Szűcs Sándor nyomában”; illetve a nyitó és záró rendezvény és a Szűcs Sándor emléknap is ebből a pályázati keretből valósult meg.
Az egyes szakkörökön 8-10 fő, a táborokban pedig 25 gyermek vett részt.

A projekt bruttó költsége 26.789e Ft, mely 100%-os támogatási intenzitásban részesült.


3. A TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0300, „KÖZÖS TÉR”, KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RÉSZVÉTELE A TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN CÍMŰ PROJEKT

A projekt megvalósítására 2013. 02. 01. és 2014. 01. 31. között került sor. A támogatás összege 25.000.000,- Ft, mely 100%-os támogatási intenzitásban részesült.
Megvalósult programok: Biharnagybajomban, Szerepen és Bihartordán összesen 6 oktatási intézményben számos témanap, 9 db témahét és 24 db vetélkedő kompetenciafejlesztő foglalkozások került megrendezésre kisközösségben, játékos formában, szakképzett pedagógus irányításával. A gyermekek nagy örömmel vettek részt a gazdag, tartalmas programokon.


Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése előkészítő szakasz


Sárrétudvari és térsége ivóvízminőség-javító beruházása
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top