Kezdőlap » Önkormányzat » Közbeszerzés, pályázatok» 2012-ben befejezett projektek

2012-ben befejezett projektek

Pedagógusképzés a Napraforgó Óvodában

Pályázati kiírás: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program - a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben (TÁMOP-3.1.5-09)
Kedvezményezett neve, elérhetősége: Napraforgó Óvoda, 4172 Biharnagybajom, Bacsó Béla utca 18.
Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János utca 5.
Megítélt támogatási összeg: 4.725.160 Ft
Támogatás intenzitása:
100%
A projekt megvalósítási időszaka: 2010. július 1-től 2012. június 30-ig 

Projekt leírása: A támogatási összeg Agócs Józsefné óvónő tanulmányi költségeit finanszírozza, vezető-óvodapedagógus szakon. A pályázati összeg tartalmazza a tandíjat, útiköltséget, szállásdíjat, szakkönyv vásárlását, helyettesítési díjat valamint laptop beszerzését.

Hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága.

 


"A becsület és az erény gyökere a jó nevelés" - kapacitásbővítő óvodafejlesztés Biharnagybajomban

Pályázati kiírás: Nevelési intézmények fejlesztése (ÉAOP-2010-4.1.1/A/2)
Kedvezményezett neve, elérhetősége: Biharnagybajom Községi Önkormányzat, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
A projekt bruttó költsége: 107.108.034 Ft
Megítélt támogatás összege: 100.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 93,363678%
Projekt kezdete: 2011. szeptember 20.
Projekt tervezett befejezése: 2012. június 30.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2012. augusztus 25-én megtörtént.

Projekt általános leírása: A fejlesztés tartalma a meglévő három foglalkoztatós 75 férőhelyes Mátyás király utcai óvoda fejlesztése, négy foglalkoztatós 100 férőhelyes és tornaszobás óvodává, valamint a meglévő főzőkonyha felújítása és 300 adagossá bővítése, korszerűsítése.

Műszaki leírás: A toldaléképítmény szén- és salaktároló, valamint a kazánházi központi fűtési falazott kémény elbontásra kerül. A bővítmény az elbontott épületrész helyén kerül megépítésre. A meglévő épületrészek válaszfalazatai részben elbontásra kerülnek és a tervek szerint új válaszfalazatok építendőek. A részleges akadálymentesítés megépítése során mozgáskorlátozott rámpa és akadálymentes illemhely készül, valamint a belső közlekedés biztosítása érdekében az akadálymentesen használandó helyiségek ajtói küszöb nélküli kialakításúak. Az épület homlokzata utólagos hőszigeteléssel és felületképzéssel látandó el. A homlokzati nyílászáró szerkezetek konszignáció szerint részben kicserélendők. Az így kialakított épületegyüttes a magas tetős fedélszékhez igazodóan egységes magas tetős kontyolt, az északi oldalon oromfalas tetőidommal látandó el.

A meglévő épület bővítése a telek hátsó irányába tervezett, melynek alapterülete 115,78 m3. A meglévő épületrészben kerül kialakításra a nevelési-oktatási egység, a járulékos helyiségekkel, illetve a gazdasági egység a főzőkonyha kialakításával. A meglévő épületrész gazdasági egységében belépő, közlekedő, kazánház, hulladéktároló,  göngyölegtároló, mosdó, WC, személyzeti öltöző, iroda, földes áru raktár, szárazáru raktár, zöldség-tojás előkészítő, húselőkészítő, főzőkonyha, mosogató és tálalóhelyiség alakítandó ki. A bővítmény épületrészben tornaszoba, sportszertár, külső tároló, logopédus iroda, óvónői szoba kerül kialakításra. A tervezett épület akadálymentesítése megoldása céljából a telekhatáron belül megépítendő az akadálymentes megközelíthetőséget biztosító gépkocsi parkolóhely, a járda és a padlószint közötti szintkülönbség áthidalására szolgáló akadálymentes rámpa. Telekhatáron belül a normál gépkocsi parkolóhelyek a gazdasági bejárat oldalában rendelkezésre álló területen alakítandók ki, az OTÉK szerint előírt 11 db, amelyből 1 db akadálymentes parkolóhely lesz.

Hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.
Vállalkozási szerződés módosítás: letöltés.

    


Biharnagybajomi felhagyott szilárd hulladéklerakó rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentációk elkészítése, valamint fenntartási megelőzési munkálatainak elvégzése

Pályázati kiírás: Vidékfejlesztési Minisztérium - A települési szilárd hulladék lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítése, valamint a bezárt lerakók egyes fenntartási-megelőző munkálatainak elvégzése
Megítélt összeg: 6.225.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdete: 2011. szeptember 9.
Projekt tervezett befejezése: 2012. február 14.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2012. április 19-én megtörtént.

Projekt általános leírása: A pályázat értelmében megoldottuk Biharnagybajom 0320/9 hrsz-ú terület alatt található 13.374 m2-es szilárd hulladéklerakására használt terület környezetvédelmi felülvizsgálatát és a felülvizsgálatra épülő rekultivációs terv elkészítését. A dokumentációk elkészítéséhez mindenképpen szükséges volt a talaj- és talajvíz mintavételezés, mely mintákat a későbbiekben laboratóriumi körülmények között vizsgáltunk. A kiadott határozatok és engedélyek birtokában megvalósítottuk a figyelőkút hálózatot. A terület viszonylag egyszerű megközelíthetősége miatt további esetleges illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében egy sorompó felállítása, valamint az út mentén szikkasztóárok létesítése történt. A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet értelmében a lerakásra került hulladék felületét rendeztük, a hulladék eligazításával, illetve a területre 0,25 m vastagságban feketefölddel ideiglenes záróréteget építettünk.

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top