2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
Kezdőlap

2012-ben befejezett projektek

Pedagógusképzés a Napraforgó Óvodában

Pályázati kiírás: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program - a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben (TÁMOP-3.1.5-09)
Kedvezményezett neve, elérhetősége: Napraforgó Óvoda, 4172 Biharnagybajom, Bacsó Béla utca 18.
Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János utca 5.
Megítélt támogatási összeg: 4.725.160 Ft
Támogatás intenzitása:
100%
A projekt megvalósítási időszaka: 2010. július 1-től 2012. június 30-ig 

Projekt leírása: A támogatási összeg Agócs Józsefné óvónő tanulmányi költségeit finanszírozza, vezető-óvodapedagógus szakon. A pályázati összeg tartalmazza a tandíjat, útiköltséget, szállásdíjat, szakkönyv vásárlását, helyettesítési díjat valamint laptop beszerzését.

Hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága.

 


"A becsület és az erény gyökere a jó nevelés" - kapacitásbővítő óvodafejlesztés Biharnagybajomban

Pályázati kiírás: Nevelési intézmények fejlesztése (ÉAOP-2010-4.1.1/A/2)
Kedvezményezett neve, elérhetősége: Biharnagybajom Községi Önkormányzat, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
A projekt bruttó költsége: 107.108.034 Ft
Megítélt támogatás összege: 100.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 93,363678%
Projekt kezdete: 2011. szeptember 20.
Projekt tervezett befejezése: 2012. június 30.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2012. augusztus 25-én megtörtént.

Projekt általános leírása: A fejlesztés tartalma a meglévő három foglalkoztatós 75 férőhelyes Mátyás király utcai óvoda fejlesztése, négy foglalkoztatós 100 férőhelyes és tornaszobás óvodává, valamint a meglévő főzőkonyha felújítása és 300 adagossá bővítése, korszerűsítése.

Műszaki leírás: A toldaléképítmény szén- és salaktároló, valamint a kazánházi központi fűtési falazott kémény elbontásra kerül. A bővítmény az elbontott épületrész helyén kerül megépítésre. A meglévő épületrészek válaszfalazatai részben elbontásra kerülnek és a tervek szerint új válaszfalazatok építendőek. A részleges akadálymentesítés megépítése során mozgáskorlátozott rámpa és akadálymentes illemhely készül, valamint a belső közlekedés biztosítása érdekében az akadálymentesen használandó helyiségek ajtói küszöb nélküli kialakításúak. Az épület homlokzata utólagos hőszigeteléssel és felületképzéssel látandó el. A homlokzati nyílászáró szerkezetek konszignáció szerint részben kicserélendők. Az így kialakított épületegyüttes a magas tetős fedélszékhez igazodóan egységes magas tetős kontyolt, az északi oldalon oromfalas tetőidommal látandó el.

A meglévő épület bővítése a telek hátsó irányába tervezett, melynek alapterülete 115,78 m3. A meglévő épületrészben kerül kialakításra a nevelési-oktatási egység, a járulékos helyiségekkel, illetve a gazdasági egység a főzőkonyha kialakításával. A meglévő épületrész gazdasági egységében belépő, közlekedő, kazánház, hulladéktároló,  göngyölegtároló, mosdó, WC, személyzeti öltöző, iroda, földes áru raktár, szárazáru raktár, zöldség-tojás előkészítő, húselőkészítő, főzőkonyha, mosogató és tálalóhelyiség alakítandó ki. A bővítmény épületrészben tornaszoba, sportszertár, külső tároló, logopédus iroda, óvónői szoba kerül kialakításra. A tervezett épület akadálymentesítése megoldása céljából a telekhatáron belül megépítendő az akadálymentes megközelíthetőséget biztosító gépkocsi parkolóhely, a járda és a padlószint közötti szintkülönbség áthidalására szolgáló akadálymentes rámpa. Telekhatáron belül a normál gépkocsi parkolóhelyek a gazdasági bejárat oldalában rendelkezésre álló területen alakítandók ki, az OTÉK szerint előírt 11 db, amelyből 1 db akadálymentes parkolóhely lesz.

Hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.
Vállalkozási szerződés módosítás: letöltés.

    


Biharnagybajomi felhagyott szilárd hulladéklerakó rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentációk elkészítése, valamint fenntartási megelőzési munkálatainak elvégzése

Pályázati kiírás: Vidékfejlesztési Minisztérium - A települési szilárd hulladék lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítése, valamint a bezárt lerakók egyes fenntartási-megelőző munkálatainak elvégzése
Megítélt összeg: 6.225.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdete: 2011. szeptember 9.
Projekt tervezett befejezése: 2012. február 14.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2012. április 19-én megtörtént.

Projekt általános leírása: A pályázat értelmében megoldottuk Biharnagybajom 0320/9 hrsz-ú terület alatt található 13.374 m2-es szilárd hulladéklerakására használt terület környezetvédelmi felülvizsgálatát és a felülvizsgálatra épülő rekultivációs terv elkészítését. A dokumentációk elkészítéséhez mindenképpen szükséges volt a talaj- és talajvíz mintavételezés, mely mintákat a későbbiekben laboratóriumi körülmények között vizsgáltunk. A kiadott határozatok és engedélyek birtokában megvalósítottuk a figyelőkút hálózatot. A terület viszonylag egyszerű megközelíthetősége miatt további esetleges illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében egy sorompó felállítása, valamint az út mentén szikkasztóárok létesítése történt. A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet értelmében a lerakásra került hulladék felületét rendeztük, a hulladék eligazításával, illetve a területre 0,25 m vastagságban feketefölddel ideiglenes záróréteget építettünk.

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top