2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
Kezdőlap

2010-ben befejezett projektek

Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a biharnagybajomi Polgármesteri Hivatalban

Pályázati kiírás: Akadálymentesítés - egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (ÉAOP-4.1.5-09-2009)
Kedvezményezett neve, elérhetősége: Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
A projekt bruttó költsége: 15.538.755 Ft
Megítélt támogatás összege: 14.761.817 Ft
Támogatás aránya: 95%
Projekt kezdete: 2010. július 28.
Projekt tervezett befejezése: 2010. szeptember 26.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2010. október 14-én megtörtént.

Projekt általános leírása: A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítését valósítottuk meg a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása céljából. A beruházás keretében megvalósult az előírásoknak megfelelő akadálymentes parkoló kialakítása, az épületbe történő akadálymentes bejutás lehetősége, valamint az épületen belüli akadálymentes közlekedés, az akadálymentes illemhely, valamint infokommunikációs eszközök kerültek elhelyezésre (vezetősávok látássérültek részére, indukciós hurok hallássérültek részére, információs táblák, vészjelzők).

Műszaki leírás: Komplex akadálymentesítés valósult meg (burkolatok cseréje, ajtók cseréje, akadálymentes illemhely létesítése, akadálymentes parkoló létesítése, akadálymentes bejárat /rámpa/ létesítése, infokommunikációs eszközök, komplex akadálymentesítéshez tartozó egyéb fejlesztések).

Hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.

 


Művelődési ház felújítása

Pályázati kiírás: Integrált Közösségi Szolgáltató tér kialakítása és működtetése (MVH-6.356.01.01)
A beruházás bekerülési költsége: 64.608.601 Ft
A beruházás kiadásaira jutó támogatási összeg: 51.686.881 Ft
Projekt kezdete: 2010. augusztus 6.
Projekt tervezett befejezése: 2010. november 4.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2010. október 12-én megtörtént.

A fejlesztés előtti állapot leírása: A meglévő épület Biharnagybajom központjában, a Várkert utcában helyezkedik el, 1948-ban készült, magastetős, vasbeton fedélszékes, tégla falazatú kivitelben. Az építmény szerkezetének felújítása meglehetősen indokolt: az épület energetikai szempontból elavult volt, a gépészeti rendszerek nem elégítették ki a mai kor követelményeit. Az épület funkcionális elosztása sem volt megfelelő. Az intézményben a hagyományos művelődési formák és a civil szervezetek együttélése a jellemző. A művelődési ház munkájában legfontosabb a hagyományőrzés, melynek letéteményesei a közösségek, az évről-évre megrendezésre kerülő hagyományőrző programok.

A fejlesztés összefoglalása: A beépítésre kerülő válaszfalak gerenda alapozása a meglévő épületrész alapozásával került kialakításra. A nyílások befalazása a meglévő falanyagával megegyező falazó elemmel készült. A válaszfalak vizes válaszfaltéglából készültek 10 cm-es falvastagságban. Az épület komplexen került akadálymentesítésre. Az épület eddigi elavult fűtési rendszerét gáz-központifűtés váltotta fel. A felbontásra kerülő padlók alá bitumenes vastaglemez szigetelés készült egy rétegben. A lapostetős részen a csapadékvíz elleni szigetelés lebontásra került. A meglévő elavult nyílászárók kicserélésre kerültek hőszigetelt kialakítású fa nyílászárókra. A teljes körű padlóburkolat csere is a munkálatok részét képezték. Belső felületen diszperziós falfestés, külső felületen homlokzati nemesvakolat készült hőszigetelő táblákra. Az épület teljes körű elektromos hálózatcseréje is megvalósult, szintén teljes körű épületgépészeti munkálatokat kellett végezni az egész épületben.

Biharnagybajomban a közösségek fő színtere a Szűcs Sándor Művelődési Ház, mely felújítás után az IKSZT épületévé vált. A felújítást követően a következő szolgáltatásokat kell biztosítani az IKSZT működtetésén belül: 

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.


A Biharnagybajomi Rendőrőrs felújítása

Pályázati kiírás: A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (ÉARFT-CÉDE-2009)
Megítélt összeg: 20.000.000 Ft
Ebből pályázati támogatás: 18.000.000 Ft
Támogatás aránya: 90%
Projekt kezdete: 2010. április 23.
Projekt tervezett befejezése: 2010. június 22.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2010. augusztus 6-án megtörtént.

A pályázat rövid bemutatása: Biharnagybajom Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Rendőrőrs épülete felújításra szorul. Az épületet 10 éve a Hajdú-Bihari Rendőrkapitányság használja, 10 fő közrendvédelmi osztály állományába tartozó körzeti megbízott, járőrök és 3 fő bűnügyi nyomozó dolgozik az őrsön, valamint a helyi Polgárőröknek is ebben az épületben van kialakítva a központi iroda. A Rendőrőrs legutóbbi munkavédelmi ellenőrzései során az épületet a rendőri munkára átmenetileg alkalmatlannak minősítették. Célunk az, hogy a rendőröknek és ügyfeleiknek XXI. századi követelményeknek mindenben megfelelő Rendőrőrsöt  biztosítsunk a felújítás megvalósításával, mivel más épületet nem tudunk biztosítani, ahonnan a Kapitányság a  funkcionális feladatait el tudná látni településünkön.
Térségünkben jelentősen megnőtt a bűncselekmények száma, ezért a közbiztonság színvonalának növelése érdekében településünknek és a környező településeknek is elengedhetetlenül fontos a biharnagybajomi Rendőrőrs helyi szintű működése.  Önkormányzatunk feladatellátása színvonalának növelése érdekében kívánja a helyi Rendőrőrs épületét felújítani, megvalósítjuk a mozgáskorlátozott parkoló,  akadálymentes közlekedés (rámpa), mozgáskorlátozott WC kialakítását is. A lakosság  biztonságérzetének növelése miatt az elkövetkezendő időszakban is fontos feladatnak tartjuk a rendőrség helyi jelenlétét.
Az eredetileg benyújtott 18.932.618 Ft támogatási összegből 18.000.000 Ft támogatás került megítélésre.

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.


A biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános és Művészeti Iskola telephelyeként megjelölt Emeletes Iskola (Biharnagybajom, Rákóczi út 28.) infrastrukturális fejlesztése

Pályázati kiírás: A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása
Rendelet száma: 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet
Megítélt összeg: 5.556.000 Ft
Ebből pályázati támogatás: 5.000.000 Ft
Projekt kezdete: 2010. április 23.
Projekt tervezett befejezése: 2010. május 21.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2010. június 30-án megtörtént.

A tervezett fejlesztés rövid összefoglalása: Biharnagybajom Község Önkormányzata elhatározta, hogy a jelenleg nem üzemelő de korábban iskolaként működő épületet fel szeretné újítani. A felújítási munkák megtervezése előtt az épület állapotának felmérése statikus szakértői vélemény készült, mely megállapította, hogy az 1900-as évek elején épült épület (tartószerkezeti szempontból) jó állapotban van.
Az eredetileg benyújtott 20.000.000 Ft támogatási összegből 5.000.000 Ft támogatás került megítélésre, melyhez 556.000 Ft saját erőt kell az önkormányzatnak biztosítania. A támogatási szerződésben rögzített 5.556.000 Ft összeget az alábbi munkák elvégzésére kell felhasználni:
Az átalakítást követően az épületben négy alsós (1. és 2.) osztály kerülne elhelyezésre. Az épület mindkét szintjén a vizesblokk teljesen átalakításra kerül. Az épület alsó részén akadálymentes megközelítést, közlekedést és használatot biztosító rámpa és mozgáskorlátozott WC kerülne kialakításra.

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.


Ady Endre út útépítése Biharnagybajom központjában

Pályázati kiírás: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására (ÉARFT-LEKI-2009)
Megítélt összeg: 20.397.684 Ft
Ebből pályázati támogatás: 18.357.916 Ft
Támogatás aránya: 90%
Projekt kezdete: 2010. április 23.
Projekt tervezett befejezése: 2010. július 30.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2010. június 25-én megtörtént.

A pályázat rövid bemutatása: A pályázat keretein belül Biharnagybajom Község központi részén található Ady Endre utca szilárd burkolattal történő ellátását kívánjuk megvalósítani. A beruházás alapját képező út a település két meghatározó útját (Rákóczi és Dózsa Gy. utcák) köti össze, melyek a legforgalmasabb utaknak minősülnek a községben. A település e részén található a templom, az iskola, továbbá az önkormányzat célja, hogy a központi fekvésből adódóan e területen valósítsa meg az ún. "Szociális blokkját", ami az egyesített Gondozási Központ megléte mellett, ún. "Krízisház" megépítését is magában foglalja majd. A beruházással érintett földutak hossza 315,72 fm.  A tervezett útburkolat szélessége: 3,00 m a padka szélessége 1,00 m. A tervezett út magassági vonalvezetés szempontjából síkvidéki jellegű. Minimális földmunka biztosítására a meglévő járda, küszöbszinteket, valamint a meglévő terepviszonyokat figyelembe véve lett kialakítva a tervezett út pályaszintje.

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.


Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Biharnagybajomi telephelyének felújítása, korszerűsítése (Rákóczi út 17.)

Pályázati kiírás: Püspökladányi Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató program 2009. évi kistérségi fejlesztési tervben szereplő projektek támogatása
A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 31/2009. (XII.16.) TFT határozatával elfogadta a Püspökladányi Kistérség 2009. évre vonatkozó 3 éves szociális felzárkóztató programját.
A projekt várható bruttó költsége: 34.375.000 Ft
Ebből pályázati támogatás: 29.700.000 Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium biztosít
Projekt kezdete: 2010. február 19.
Projekt befejezése: 2010. április 26.

A pályázat rövid bemutatása: A Biharnagybajomi Községi Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások biztosítását részben önálló intézmény működtetésével, valamint társulásokkal látja el.
Az Alapszolgáltatási Központ jelenleg két telephelyen működik: az egyik telephelyen a Posta u. 7. szám alatt idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és  társulásban („Segítő kezek” Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Püspökladány) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a másik telephelyen a Várkert 35. sz. alatt, ahol a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítő szolgáltatás és társulásban (Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Földes)  a támogató szolgálat irodája foglal helyet. Ezek az irodák és telephelyek a jogszabályi előírásnak már nem felelnek meg.
A pályázat által megvalósítandó beruházás az egy telephelyen működő, központosított intézmény létrehozását alapozza meg. A későbbiekben Alapszolgáltatási Központként működő épületben fog koncentrálódni az idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás és a támogató szolgálat. Terveink szerint egy olyan épületet kívánunk kialakítani, ahol az akadálymentes közlekedés, az otthonos megjelenés és a modern, korszerű berendezések által megnő az intézmény komfortfokozata, így az ott tartózkodók szívesen töltik el ott az idejüket. Az idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés terén is bővülő igényekre számítunk, ezáltal jelentősen növekedni fog a szociális szolgáltatásainkat igénybe vevők köre, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az intézmény a továbbiakban rentábilisan tudjon működni.
A projekt megvalósítását követően az eddig kihasználatlan épületet (Rákóczi út 17.) a jogszabályoknak és az ellátottak igényeinek megfelelően alakítjuk ki. Az iskola és szolgálati lakás épületének felújításával 241 m2 alapterületen tudjuk biztosítani a szociális alapfeladatokat.

Műszaki leírás: A beruházás során megtörténik az épület felújítása (tetőhéjazat felújítás, külső-belső nyílászárók cseréje, padlószerkezet hő- és vízszigetelése, épület teljes akadálymentesítése, felületkezelések, fűtéskorszerűsítés, vizesblokkok, pihenőhelyiség, melegítőkonyha, teakonyha és mosókonyha kialakítása), melynek várható bruttó költsége 31.250.000 Ft. A projekt keretében a szükséges tárgyi eszközök is beszerzésre kerülnek (székek, asztalok, irodabútorok, konyhai eszközök, udvari eszközök) várhatóan bruttó 2.100.000 Ft értékben, valamint egyéb költségekre (tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés) terveztünk több mint 1 millió Ft-ot.

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu.

Vállalkozási szerződés: letöltés.
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top