2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Június 15. SzombatJolán napja van.
Kezdőlap

2009-ben befejezett projektek

Biharnagybajom Kossuth utcai háziorvosi rendelő komplex akadálymentesítése

Pályázati kiírás: Akadálymentesítés - egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (ÉAOP-4.1.5)
Kedvezményezett neve, elérhetősége: Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Megítélt összeg: 4.633.425 Ft
Támogatás aránya: 90%
Projekt kezdete: 2008. november 1.
Projekt tervezett befejezése: 2009. június 30.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2009. június 11-én megtörtént.

Projekt általános leírása: A projekt keretében a Kossuth utcai háziorvosi rendelő komplex akadálymentesítése valósult meg a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása céljából. A beruházás keretében megvalósult az előírásoknak megfelelő akadálymentes parkoló kialakítása, az épületbe történő akadálymentes bejutás lehetősége, valamint az épületen belüli akadálymentes közlekedés, az akadálymentes illemhely, valamint a kiírás mellékleteként kiadott segédlet alapján a komplex akadálymentesítés.

Műszaki leírás: Komplex akadálymentesítés megvalósítása (burkolatok cseréje, ajtók cseréje, akadálymentes illemhely létesítése, akadálymentes parkoló létesítése, akadálymentes bejárat (rámpa) létesítése, komplex akadálymentesítéshez tartozó egyéb fejlesztések).

Hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

  


Biharnagybajomi Egészségház felújítása

Pályázati kiírás: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program (ÉARFT-2008-LEKI)
Kedvezményezett neve, elérhetősége: Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
Megítélt összeg: 14.901.157 Ft
Támogatás aránya: 90%
Projekt kezdete: 2008. december 24.
Projekt befejezése: 2009. május 31.

Projekt általános leírása: Az Egészségház több nélkülözhetetlen orvosi szolgáltatást nyújt a település lakóinak pl. az épületben működik a Védőnői Szolgálat, Anya- és gyermekvédelem, Terhesgondozás és Csecsemőgondozás, Fogorvosi Szolgáltatás, Gyermekorvosi Szolgáltatás, ezeken kívül sok egyéb alkalmankénti szolgáltatás. A pályázat célja volt az épület teljes körű felújítása, illetve az Egészségház további romlásának megállítása, valamint a hatályos jogszabályoknak, és az Európai Unió által előírt normáknak mindenben megfelelő épület. A projekt során sor került az épület akadálymentesítésére is.

Műszaki leírás: A felújítási munkálatok során a következő munkafázisok kerültek elvégzésre: tetőhéjazat cseréje, csapadékvízelvezető csatorna cseréje, homlokzat teljes felújítása, akadálymentes bejárat kialakítása, vizesblokk átalakítása, külső nyílászárók cseréje, elektromos és épületgépészeti munkák, burkolat cseréje, festés-mázolás.


Tájékoztatást elősegítő információs rendszer fejlesztése Biharnagybajom Községben

Pályázati kiírás: Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (ÉARFT-2008-HÖF-TEKI)
Kedvezményezett neve, elérhetősége: Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
Megítélt összeg: 4.026.240 Ft
Támogatás aránya: 90%
Projekt kezdete: 2008. október 20.
Projekt befejezése: 2009. február 10.

Projekt általános leírása: Biharnagybajom Község közigazgatási területének jelentős részén hiányoztak az utcanévtáblák, házszámtáblák, információs táblák, információs térképek. Ez a tény nagymértékben megnehezítette a településre látogatók, valamint a turisták tájékozódását is. A pályázat célja volt, hogy a fent említett hiányosságokat településünk pótolja.

Műszaki leírás: A pályázat keretein belül a következő táblák kerültek megvásárlásra: 600x150mm-es egyedi utcanévtáblák, 150x150 mm-es egyedi házszámtáblák utcanévvel, 1300x1000 mm-es üdözlő és elköszönő táblák, 130
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top