2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Védőnői állás Biharnagybajom I. körzet

Védőnői állás Biharnagybajom I. körzet

Biharnagybajom Községi Önkormányzat pályázatot hirdet
védőnői munkakör betöltésére.Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 7. I. számú védőnői körzet

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCsM rendelet szerinti feladatok ellátása, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása a helyi oktatási és nevelési intézményekben, önálló védőnői tanácsadás és szűrések végzése, valamint egészségnevelési feladatok ellátása egészségügyi szolgálati jogviszony keretében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
• főiskolai végzettség, védőnői szakon,
• büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. év C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. § (4) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn az Eszjtv. 2. § (5) – (6) bekezdésében foglalt kizáró okok
• Magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes, fényképes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
• a pályázó nyilatkozata, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben meghatározott kizárási okok vele szemben nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 15..

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szitó Sándor polgármester nyújt, a 06-30/596-8820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Biharnagybajom Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.).
vagy
Elektronikus úton: Szitó Sándor polgármester részére a polgarmester@biharnagybajom.hu e-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: Szitó Sándor polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A megbízásról Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva, azt eredménytelennek nyilvánítsa, indokolás nélkül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top