2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
Kezdőlap

Védőnői állás Biharnagybajom I. körzet

Biharnagybajom Községi Önkormányzat pályázatot hirdet
védőnői munkakör betöltésére.Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 7. I. számú védőnői körzet

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCsM rendelet szerinti feladatok ellátása, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása a helyi oktatási és nevelési intézményekben, önálló védőnői tanácsadás és szűrések végzése, valamint egészségnevelési feladatok ellátása egészségügyi szolgálati jogviszony keretében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
• főiskolai végzettség, védőnői szakon,
• büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. év C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. § (4) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn az Eszjtv. 2. § (5) – (6) bekezdésében foglalt kizáró okok
• Magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes, fényképes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
• a pályázó nyilatkozata, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben meghatározott kizárási okok vele szemben nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 15..

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szitó Sándor polgármester nyújt, a 06-30/596-8820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Biharnagybajom Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.).
vagy
Elektronikus úton: Szitó Sándor polgármester részére a polgarmester@biharnagybajom.hu e-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: Szitó Sándor polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A megbízásról Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva, azt eredménytelennek nyilvánítsa, indokolás nélkül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top