BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
www.biharnagybajom.hu


Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005

A kedvezményezett neve: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
A projekt címe: Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 179 564 881 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100% vissza nem térítendő
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. augusztus 1.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év december 31.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Biharnagybajom Községi Önkormányzat TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005 azonosító számon regisztrált, amelyet a Támogató 2020. június 2. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Önkormányzatunk vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírására 2020.08.12. napján került sor.

A szerződés tárgya: a Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című és TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005 azonosító számú projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Támogatási Szerződés aláírására 2020.
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 179 564 881.- Ft , mely 100%-os támogatási intenzitású. A projekt célja, a település belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, továbbá a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
A településen a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése az alábbi utcák infrastrukturális beavatkozásait foglalja magában: Bercsényi körút 1-0-0 főgyűjtő csatorna (141 m); 1-1-0 csatorna (1218 m); Petőfi S. utcai 1. csatorna (250 m); Petőfi S. utcai 2. csatorna (165 m); Baross utcai csatorna (100 m); 1-1-10 csatorna (134); 1-1-12 csatorna (154 m); Esze T. utcai csatorna (150 m) felújítása.
A TOP-2.1.3-16 pályázati felhívás keretében fejleszteni kívánt főgyűjtő csatorna és csapadékvíz elvezető hálózat 1850 méter hosszúságú szakasza nyert támogatást. A kiviteli terv elkészítése során azonban a Petőfi utcai csatornának és az Esze Tamás utcai csatornának az 1-1-0 befogadóba történő becsatlakozási szakaszait is szükséges felújítani, ezért a felújítandó csatorna hossz 2312 méterre növekedett a kiviteli terv alapján. A jelenleg megtervezésre kerülő településrész csapadékvíz elvezető rendszere nem képes feladatait ellátni, vagyis a lehulló, összegyűlt csapadékvizet elvezetni az utcákról és befogadni a telkekről kivezetett felszíni vizeket. A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során megoldásra kerülnek ezek a problémák. A vízrendezés végrehajtásával az a cél, hogy a belterületen (a tervezési területen) a vízi létesítmények olyan állapotba kerüljenek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a vízgyűjtő területükön lévő magán, a közösségi és állami létesítményekben. A pályázati támogatással érintett utcákban lévő csatornákat mederburkolattal látjuk el, utcai átereszek kerülnek elhelyezésre, valamint a gyűjtő csatornák földmederrel nyernek felújítást.

Projekttábla

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. augusztus 1.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év december 31.

A Vásárhelyi Mélyépítő Kft. elkészítette a projekt kiviteli és vízjogi létesítési engedélyes tervét 2020. decemberében, mely benyújtásra került a debreceni Vízügyi Igazgatósághoz engedélyeztetésre. Jelenleg az engedélyezési eljárás van folyamatban. Tavasszal induló közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra a nyertes kivitelező. A projekt kivitelezése várhatóan 2021. május közepén kezdődik és 2021. november végén fejeződik be.