BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
www.biharnagybajom.hu


PIACCSARNOK KIALAKÍTÁSA BIHARNAGYBAJOM TELEPÜLÉSEN
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006

A kedvezményezett neve: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
A projekt címe: Piaccsarnok kialakítása Biharnagybajom településen
A szerződött támogatás összege: 53.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 99,98% vissza nem térítendő
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
A Projekt fizikai befejezésének napja: 2020. év február 28.
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006A PROJEKT LEÍRÁSA

A projekt hosszú távú célja Biharnagybajomban a helyi termékekre alapozott piac színvonalának, forgalmának növelése. A helyi termékek vásárlásával saját környezetünk fenntarthatóságát növeljük. Ezáltal segítjük a helyi gazdaság fejlődését, a foglalkoztatottság növelését, a népesség megtartását. A helyben megtermelt profit helyi fejlesztéseket indít el. A helyben megtermelt termékek helyben történő értékesítése csökkenti a termeléssel, illetve a szállítással, csomagolással járó költségeket, időt, környezetterhelést. A gazdasági, környezeti hatásokon túl a helyi termékek fogyasztásával saját egészségünket is könnyebben megőrizhetjük. Továbbá a vásárlók a helyi termékeken keresztül megismerhetik a termelőt, és annak a térségnek az értékeit, turisztikai lehetőségeit, ahonnan a termék származik.

A projekt rövid távú célja piaccsarnok építése a Rákóczi utca 2. szám alatt, ezáltal a helyi termékeket árusítók számára korszerű kiszolgáló piaci infrastruktúra kialakítása, mely révén csökken a piac szezonalitása, egész évben történő árusítást tesz lehetővé, javul a jelenlegi piaci nyitva tartás, a vásár forgalma és körülményei. Jelenleg csak heti 2 napon van nagyobb piacnap (csütörtök, szombat), köztes napokban nem üzemel a piac. Alacsony a piac forgalma hűvösebb, esős időben. A tervezett épületben 30 db árusító asztal kerül kialakításra, melyeket a helyi termelők bérelhetnek, továbbá gombavizsgáló, kisebb tárolók illetve mosdók, akadálymentes mosdó kialakítása is megvalósulna a meglévő épület átalakításával. A projekt rövid távon korszerű kiszolgáló és higiénikus, egész évben történő árusító környezetet kíván biztosítani a helyi termelők számára. A projekt szakmai-műszaki tartalma és műszaki-szakmai eredményei, valamint a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak való megfelelés:
Biharnagybajom település központjában - a támogatást igénylő Biharnagybajom Község Önkormányzatának tulajdonában lévő - 12 hrsz-ú ingatlanon két ütemben valósulna meg piaccsarnok és üzlethelyiségek kialakítására irányuló fejlesztés. Első ütemben (amely jelen pályázat része) egy új 202 m2-es piaccsarnok létesítése, valamint az ingatlanon már meglévő épület 38 m2-én kerülne kialakításra gombavizsgáló, akadálymentes WC és piacvezető iroda.
Tervezett kialakítás: Az építendő piaccsarnok az ingatlan É-i részén lenne kialakítva, bejárati előtereinek külső falsíkja a meglevő épület utcára merőleges falsíkjaihoz igazodik, azokkal megegyezik. A piaccsarnok a meglévő épület hátsó falsíkjától 5,0 méteres távolsággal kerül kialakításra, úgy hogy azzal párhuzamos legyen. Ezt az alaprajzi és metszeti rajzokon nyomon lehet követni.
Parkolók kialakítása: az OTÉK szerint számított parkolók számát Biharnagybajom község rendelete a telken belül biztosítandó parkolókra vonatkozó mennyiséget 50%-al csökkenti, azokat közterületen is lehet biztosítani. Ezért telken belül 9 db parkoló biztosítása szükséges, melyből az első ütemben a piachoz telken belül 5 parkolóhely szükséges. A másik öt parkoló a telek előtt található közterületi parkolóban biztosított. A második ütemben négy parkoló a Rákóczi utca felőli kiépített útcsatlakozásról lesz kiépítve. Az új épületrész akadálymentesítése: az akadálymentes megközelítés a vízszintes útfelületen, részben a meglévő épület külső fedett közlekedőjén (teraszán) megoldható.
A földszint padlóvonalával azonos szinten halad és érkezik. A bejárati ajtó 100 cm szabad szélességű, így biztosított az épületbe történő akadálymentes bejutás. A közlekedőben az akadálymentes WC elérésének útvonalin a kerekesszékkel történő kényelmes közlekedés biztosított. A közlekedési útvonalak csúszásmentes kerámia burkolatúak, a közlekedési irányokat, ajtókat, közlekedő sávokat jelölő, az alapburkolattól eltérő, élénk színű vezető jelekkel, kerámialapból kivágva. A pozitív falsarkok a fal színétől eltérő, kerekített fa élvédőket kapnak.
A tervezett fejlesztés eredményeként fedett, pultos elárusító helyeket tartalmazó piac helyiség 148 m2 kerül kialakításra piaccsarnok, továbbá szociális blokk keretében kb. 9 m2-en férfi és női mosdó, 5 m2-en 1db hulladéktároló, 1,40 m2-en takarító és eszköztároló, 14,47 m2-en előtér. A vásárlók, az árusítók, az EÜ könyvesek részére elkülönítetten kialakított vizesblokkok készülnek. A terület terepadottságai miatt a főépület akadálymentesítését rámpák segítségével fogják megoldani, valamint akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra.
Az épület gazdaságos üzemeltetése érdekében megújuló energiaforrás kerül alkalmazásra: a használati melegvíz előállítása, a tetőfelületen elhelyezett napelem kerül megoldásra. Jelen építési tevékenység engedélyköteles tevékenység. Jelen projekt szempontjából az azbesztmentesítés témaköre nem releváns. A fedett, pultos elárusító helyeket tartalmazó árusítótér 148 m2-en kerül kialakításra, melyen az őstermelők részére lennének bérelhető asztalhelyek.
A kialakításra kerülő épület hagyományos szerkezettel, a tájegységre jellemző építészeti anyagok, tömegek felhasználásával készül.
Energiahatékonyság szempontjából az új épület a megvalósítást követően a „DD-korszerűt megközelítő” kategóriát el fogja érni.
A kialakuló épület a település központjában a településkép esztétikusabb megjelenéséhez is hozzájárul. A fejlesztést követően az új korszerű, ugyanakkor hagyományőrző értékesítési körülményeket biztosító elárusító helyek területe növekedni fog. A fejlesztés révén csökken a piac szezonalitása, megteremti a hagyományos piaci napokon felüli, folyamatos árusítás, valamint a kínálat bővülésének lehetőségét, ezáltal javul a vásár forgalma a piac vonzereje.

ZÁRÓ SAJTÓ KÖZLEMÉNMY