2023. December 4. Hétfő Barbara, Borbála napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. December 4. Hétfő Barbara, Borbála napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» TIVIZIG Árverési hirdetmény

TIVIZIG Árverési hirdetmény

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) nyilvános árverést hirdet a vagyonkezelésében álló területeken lévő 2023. évi Ámor akác értékesítésére.
A vevő a megkötendő adásvételi szerződés alapján kizárólag a területen lévő Ámor akác letermelésére és a termés elszállítására jogosult.
Az árverés nyertese a szerződésben a teljes terület növényzetének egyszeri levágásáért vállal kötelezettséget. Az a vevő, aki a letermelést nem végzi el a következő árverési ciklusban nem vehet részt a Kiíró ámor akác értékesítési árverésein.

A teljes vételár kiegyenlítése legkésőbb a szerződés megkötésének napján esedékes készpénzben, postai készpénz átutalási megbízással vagy átutalással.
Az egy szerződésből származó 500.000 Ft-ot elérő számla érték esetén a vételárat a vevőnek 5 napon belül átutalással kell teljesítenie. A szerződés a postai feladóvevény, a bank által kiállított igazolás benyújtása vagy az igazgatóság számláján történő jóváírás után köthető meg.
Regisztrációra csak az árverés kezdési időpontját megelőző egy órában van lehetőség.
A letermelés határideje: 2023. december 31,

Árverés helye, ideje:
TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség (Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 163.)
2023. év május hónap 03. nap 10:00 óra Regisztráció: 09:00-tól 10:00-ig

Árverésre bocsátott Ámor akác helye:
1. Nagyrábé Berek-ér Puszta-éo jo.  4+600 - 7+500 szelvény  1500 Ft / 1,0 ha / év
2. Biharnagybajom  Sárréti-fcs. bo.  26+200-28+300 szelvény  1000Ft / 0,8 ha / év
-------------------
Az árverés során tett ajánlat nettó érték, a kialakult vételárat 27%-os ÁFA terheli.

Az árverési eljárással és az ingatlanok megtekintésének lehetőségével kapcsolatban további információval szolgál: Szentgyörgyi Lajos tel.: +3630/475-1837, munkaidőben 9-15 óra között.

Jelentkezni lehet:
az árverés napján a fent megjelölt helyen az árverési jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív aláírásával.

Az árverést az árverési bizottság folytatja le.
Az árverés vezetője az árverezökkel közli a terület árverési sorszámát, fekvését és az induló (kikiáltási) árat, majd felhívja őket ajánlatuk megtételére. A licitálás, az induló ár függvényében, az alábbiakban rögzített mértékű licitlépcsővel történik. A licitálás során a résztvevők a regisztrációkor kapott sorszám felemelésével jelzik vételi szándékukat. Az adott árverési sorszámon feltüntetett árverésre bocsájtott terület esetében, adott licitlépcsön megtett ajánlat során egy sorszám csak egyszer emelhető fel, a felemelt sorszám leengedése az adott licitlépcsön történő licitálás befejezésének szándékát jelenti.

Az árverezők a kikiáltási árról indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcső):
1-10 licit: 500,- Ft,
11-20 licit: 1000,- Ft,
20 licit felett: árverést vezető által meghatározott mérték.

A meghirdetett időszakra az Ámor akácot az árverésen a legmagasabb vételárat ajánló veheti meg, akinek ajánlata nem lehet kisebb a kikiáltási árnál. Azonos vételár ajánlat esetén az árverési vevő személyét sorshúzással kell megállapítani. Az árverésen részt venni és ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet.

Az árverésen részt venni a személyi igazolvány, lakcímkártya, gazdasági társaság esetében társasági szerződés, nem a képviseletre jogosult megjelenése esetében meghatalmazás bemutatásával lehet.
A szerződés az árverés napján is megköthető.

A szerződés megkötéséhez személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel, gazdasági társaság esetében társasági szerződés, adószám, aláírási címpéldány (adott esetben meghatalmazás) szükséges.

A szerződés megkötésének feltétele a vételárnak a szerződéskötés napjáig az eladó részére történő megfizetése.

A szerződés az árverés napján is megköthető.
A szerződés megkötéséhez személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel, gazdasági társaság esetében társasági szerződés, adószám, aláírási címpéldány (adott esetben meghatalmazás) szükséges.
Amennyiben a vevő 5 munkanapon belül a szerződést nem köti meg, vagy postaí/banki átutalás esetén 5 napon belül nem utalja át a vételárat, az eladó szerződéskötési kötelezettsége megszűnik.
A Kiíró az árverési felhívást annak megkezdését megelőzően kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonhatja.

Hajdúszoboszló, 2023. 04. 13.

Pincési Miklós szakaszmérnök
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top