2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Tájékoztató a 2021. évi szociális célú tűzifa igénylésének szabályairól

Tájékoztató a 2021. évi szociális célú tűzifa igénylésének szabályairól

Önkormányzatunk ez évben is támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag vásárlására. A BMÖGF/191-35/2021. számú támogatói okirat szerint településünk összesen
9.814.560, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült mely összegből 483 erdei m3 tűzifa beszerzésére nyílik lehetőség.A Képviselő-testület döntött a szociális tűzifa igénylésének feltételeiről, az alábbiak szerint:

Vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki

• aktív korúak ellátására jogosult
• közfoglalkoztatásban vesz részt
• időskorúak járadékára jogosult
• pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási
települési támogatásra, gyógyszertámogatásra – jogosult
• ápolási díjra
• rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra
• közgyógyellátásra jogosult.
• hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,
• akinek egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 350%-át (99.750, -Ft-ot) nem haladja meg
• egyedül élő esetén a havi jövedelmi az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 400%-át (114.000, - Ft-ot) nem haladja meg.

A támogatás alapfeltétele, hogy kérelmezőnek fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel kell rendelkeznie! Ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a kérelmet 2021. november 10-től 2021. november 30-án (kedden) 16.00 óráig kell benyújtani az erre szolgáló formanyomtatványon.
Az ügyfélforgalom csökkentése érdekében a napokban minden lakott ingatlanhoz eljuttatunk egy kérelem nyomtatványt, melyet kitöltve, a jogosultságot igazoló határozat másolatával együtt kell bedobni a Polgármesteri Hivatal ideiglenes épületének (Kossuth út 3/A) a bejáratánál elhelyezett dobozba.

12/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

A kérelem letölthető innen (Pdf).

Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top