2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Tájékoztatás a 2022. május 20-i agrárgazdasági kamarai választásokról

Tájékoztatás a 2022. május 20-i agrárgazdasági kamarai választásokról

Tisztelt Kamarai Tag!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: Kamara) Országos Küldöttgyűlése

2022. május 20-ra (péntek) tűzte ki a megyei küldöttválasztások időpontját.

A választásra jogosult kamarai tagok o
rszágosan minden megyében ezen a napon, 6-19 óra között adhatják le a szavazatukat a Választási Szabályzat szerint lakóhelyük/székhelyük alapján meghatározott megyében a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára, amelyet itt lehet megtekinteni: https://www.nak.hu/kamarai/kamarai-valasztas/tagoknak/4249-megyei-kuldott-listak-orszagos/file



A következő 5 évben a megválasztott megyei küldöttek képviselik a kamarai tagok érdekeit a Kamara megyei küldöttgyűlésein keresztül.

A Kamara a választásra jogosult tagokat a 2021. december 31-ei tagnyilvántartás alapján a lakóhely, illetve székhely szerint szavazási körzetközponthoz rendelte. Választási körzetközpontját itt kérdezheti le: https://www.nak.hu/valasztas-2022

Átjelentkezés másik szavazókörbe

A választásra jogosult tagnak lehetősége van arra, hogy adott megyén belül a számára kijelölt szavazási körzetközponttól eltérő szavazási körzetközpontban adja le szavazatát. Az átjelentkezést kérvényezhetik elektronikusan (https://www.nak.hu/valasztas-2022/valasztas-2022-urlap), illetve postai úton, az ehhez szükséges formanyomtatványt kitöltve, amely megtalálható a NAK portálján (természetes személyek részére, nem természetes személyek részére), vagy kérhető bármelyik falugazdász irodában. Átjelentkezési kérelmét postán és elektronikus úton is eljuttathatja hozzánk.

Postacím: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1519 Budapest, Pf.: 285.

E-mail cím: kamaraivalasztas@nak.hu

A kérelemnek legkésőbb 2022. május 11-én éjfélig be kell érkeznie a Kamarához.

A szavazás menete

Szavazatát 2022. május 20-án 6-19 óra között adhatja le.

Szavazni természetes személy esetén csak személyesen, míg gazdálkodó szervezet esetén csak törvényes képviselő útján, a személyazonosság igazolását követően lehet. A Helyi Kamarai Választási Bizottság tagjai a szavazás előtt ellenőrzik személyazonosságát és szavazási jogosultságát.

Amennyiben Ön természetes személyként jelenik meg a választáson:

Be kell mutatnia egy, a személyazonosságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és a lakcímkártyáját.

Amennyiben Ön egy gazdálkodó szervezet törvényes képviseletében jár el:

A Kamara Alapszabálya alapján a választási tagjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetnek minősülő kamarai tag az arra jogosult törvényes képviselője útján szavazhat.

Több törvényes képviseletre jogosult személy esetében az említett tag szavazati jogát bármelyik arra jogosult törvényes képviselője útján is gyakorolhatja. Jogosultság igazolásaként elfogadható a következő dokumentumok egyike:

A törvényes képviselők teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban foglaltan maguk közül kijelölik a szavazati jogot gyakorló személyt. A kijelölés minta letölthető: https://www.nak.hu/kamara/kamarai-valasztas-2022
Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró törvényes képviselő nyilatkozatot tesz, hogy több törvényes képviselő esetében akár az önálló vagy együttes cégjegyzési joggal rendelkezők közül ő jogosult a gazdálkodó szervezetet megillető szavazati jog gyakorlására. A nyilatkozat minta letölthető: https://www.nak.hu/kamara/kamarai-valasztas-2022


További információk
Amennyiben a kamarai választást érintő kérdése van, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat hétköznapokon munkaidőben a +36 80 900 365 belföldről ingyenesen hívható zöld számon, vagy írjon nekünk a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre. A kamarai választással kapcsolatban tájékozódhat a Kamara portálján (www.nak.hu), a „Kamarai választás 2022” menüpont alatt is.

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara




Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkek











ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ





Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top