2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
Kezdőlap » Intézmények» Szűcs Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Szűcs Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

A Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ keretein belül működik a Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidőközpont intézményegység.

Szűcs Sándor Művelődési Ház

Művelődési Ház
4172 Biharnagybajom
Várkert u. 35.
Telefon: +36 30 090 0049
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

Könyvtár
4172 Biharnagybajom
Várkert u. 35.
Telefon: +36 30 090 0049
e-mail: konyvtar@biharnagybajom.huKedves Érdeklődő!


Nemes-Lajsz Julianna

Legelőbb vessünk egy rövid pillantást a múltra. Bajomban a századfordulóra olyan élénk kulturális közélet alakult ki, mely kiemelkedő volt a bihari részeken. 1871-ben jött létre a Népkör, 1878-ban az Önkéntes Tűzoltó Társulat, valamint az Első kiházasítási segédegylet, a Református Dalárda Egyesület. 1897-ben a Második kiházasítási segédegylet, 1901-ben a Polgári Népkör, az Olvasó Egylet és több színjátszó kör. A közel sem teljes felsorolás is jelzi a hagyományok sokféleségét.

Az intézményesült közművelődést 1949-ben kultúrotthon felépítése jelentette. Ez az épület ma is a közművelődés otthona. Sikeres pályázatnak köszönhetően a felújított épület 2010. év végén lett átadva. A hét 7 napján tart nyitva az intézmény többek között ingyenes internet hozzáférést biztosítva az érdeklődőknek.

A közösségek működésének színtere a művelődési ház. Az intézményben a hagyományos művelődési formák és a civil szervezetek együttélése a jellemző. A művelődési ház munkájában fontos a hagyományőrzés, melynek letéteményesei a közösségek és az évről-évre megrendezésre kerülő hagyományőrző programok. A rendezvények közül kiemelkedik Biharnagybajom Napja, a Majális, a Hagyományőrző tábor, a Lovasnap, a Szüreti bál, Karafitty találkozó és az Elszármazottak találkozója. Az ünnepek előtti rendezvénysorozatok, Adventi készülődés, Betlehemállítás, Mindenki Karácsonya, Húsvéti készülődés az utóbbi években váltak hagyománnyá. Kiállításoknak hangversenyeknek, községi és közösségi közérdekű eseményeknek ad helyet az épület. Itt készül a Hírlevél és a helyi tv szerkesztése és a honlap készítése is itt zajlik.

Míg intézményünk folytatja a ház hagyományos, ’80-as években gyökerező tradicionális programjainak szervezését, mégis a „megújítva megőrizni” mottóját követve egyszerre igyekszik értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a helyi hagyományokat ápoló kulturális tevékenységet megvalósítani: értékeinkből, hagyományainkból építkezve, gyökereinkből táplálkozva megújulni. Célunk, hogy a programok érdekesek, színvonalasak és tartalmasak legyenek, amelyek között minden korosztályú és érdeklődésű ember megtalálja a neki leginkább tetszőt.

Nemes-Lajsz Julianna,
igazgató

Jelenlegi munkatársak:

Szűcs Sándor Művelődési ház 

A művelődési ház épületének története

A kultúrház elnevezésű intézményt 1949-ben adták át. Tervezőjére, kivitelezőjére vonatkozó okirat nem áll rendelkezésünkre. Azt tudjuk viszont, hogy az állami támogatás mellett a MASZOLAJ jelentős anyagiakat szánt rá és szervezte a társadalmi munkát. Ebben az időben (1949-től 1969-ig) az épületben nagyterem, férfi, női öltöző, vetítő fülke, könyvtári szoba, raktár, előcsarnok, közlekedő folyosó és vészkijárat volt. Az intézmény technikai felszereltsége folyamatosan elavult és hiányos volt. Később a nagyteremből szétnyitható fallal leválasztották a kistermet. Az intézmény működtetője a Községi Tanács volt. Vezetését tiszteletdíjas részfoglalkozású igazgatók látták el. A működési körülmények attól kezdve javultak, miután a fenntartói jogokat a helyi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyakorolta. A Községi Tanács pedig évi hozzájárulást biztosított.  Javult az intézmény személyi és tárgyi feltétele. A kezdeti időkben a ház tiszteletdíjas vezetői gyakran váltották egymást 1972-től a rendszerváltásig Kacska Zoltán főállású népművelőként jelentős erőfeszítéseket tett a település hagyományinak őrzéséért, később néprajzkutatóként és polgármesterként is számos máig ható kezdeményezés elindítója volt. A Dózsa Mg.Tsz. Kezdeményezésére, a meglévő épületet bővítették, melyet 1977. decemberében adtak át rendeltetésének. Az új rész tervezője a Hajdú-Bihar Megyei AGROBER, kivitelezője a helyi Dózsa Mg.Tsz. építőbrigádja volt. A beruházás közel 1 millió forintba került, melynek során a korábbi 458 m2 200 m2-el megnőtt. A kialakított helyiségek kiscsoportos foglalkozások megtartását szolgálják. Az eredeti épület 1975-től nem üzemelt, a tetőszerkezet életveszélyessé válása miatt. A felújítás során jelentős bővítésre nem került sor, azonban több helyiséget átalakítottak. A munkálatok befejezése 1980. második felében történt. A művelődési háznak 1982. januárja óta a Községi Tanács a fenntartója, egyben felügyeleti szerve. A rendszerváltás óta a képviselő-testület vette át ezt a szerepet. Közel 30 év telt el jelentős felújítás nélkül. Biharnagybajom Önkormányzata az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében pályázott Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására. A sikeres pályázatnak köszönhetően a több mint 50 millós beruházás jelentős megújulást hozott, mind az épület, mind a berendezés tekintetében. Az átadásra 2010. decemberében került sor. A kivitelező a Profa – St Kft. volt.


Könyvtár

A könyvtár története
A községi könyvtár alapításától kezdve a községi kultúrotthonban volt elhelyezve. Az önállósulás előtt tiszteletdíjas,1959 szeptemberétől főállású könyvtárosok látták el ezt a feladatot. A Községi Könyvtár 1960-tól szakmailag önálló költségvetésű intézmény. 1961-től  a kölcsönzés szabadpolcos, önkiválasztós. A könyvtár az elvárásoknak megfelelően működött.1967-ben a Községi Könyvtár modern könyvtári bútorokat kapott. A könyvtár alapterülete 47 m2 volt. 1973-ra a könyvtár kinőtte a helyiségeket, elhelyezési és raktározási gondokkal küzd. A könyvállomány járási szinten is igen jelentős. A művelődési házat 1976. április 12-én életveszélyessé nyilvánították, így a felújítás és a bővítés miatt szükségessé vált a könyvtár átköltöztetése a volt állatorvos lakásba. 1980. október közepén költözött vissza a felújított és raktárhelyiséggel bővített könyvtárba. Az új könyvtár berendezését a Megyei Könyvtár vállalta. Sajnos a nem megfelelő ideiglenes tárolás, költözés a könyveket megviselte, sokat kellett leselejtezni. A könyvtár alig költözött be az új helyiségbe az 56 m2 alapterület nagyon kicsinek bizonyult, berendezése zsúfolt, olvasó helyiség nincs, állománya kinőtte a rendelkezésre álló területet. Már 1984-től keresik a megoldást a könyvtár elhelyezésére. A megoldást 1991-ben találják meg. A Községi Könyvtár az új iskola nagytermében került elhelyezésre. Az átköltöztetéssel egyidejűleg került sor az önálló iskolai könyvtár megszüntetésére, illetve a községi közművelődési könyvtárral történő összevonásra. A könyvtár átköltöztetése előtt a szükséges állományrevízió végrehajtásra került. Kétfunkciós, iskolai és községi könyvtári feladatokat látott el. A művelődési házzal történő összevonás, mely 2001 decemberében történt nem jelentett változást a könyvtár elhelyezésében. A Biharnagybajomi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2011.(II. 17) sz. határozatával döntött arról, hogy a településen könyvtári szolgáltató helyet működtet. A Képviselő-testület nyilvános könyvtári szolgáltatást rendelt meg a Méliusz Juhász Péter Könyvtártól (4026 Debrecen, Bem tér 19). A könyvtár 2011 nyarán átköltözött a felújított művelődési házba. 2015 decemberében új bútorzatot kapott a könyvtárunk. Immár megszépülve, meg újult könyvállománnyal várja a település olvasni szerető lakosait.


A könyvtár helyzete
A könyvtár a biharnagybajomi a Szűcs Sándor Művelődési Házban az ÁMK, keretein belül működik. A könyvtáros Frankó Zsuzsa. A könyvtár alapterülete 56 m2. A könyvek 90%-a szabadpolcon van, a többi a raktárhelyiségben található. Tárgyi és működési feltételei a lehetőségekhez mérten jók. A könyvtár, szolgáltató helyként működik.

A könyvtár küldetés nyilatkozata:
"Feladatunknak tekintjük a könyvtári igények maximális kielégítését. Segítséget nyújtunk olvasóinknak a tanuláshoz, továbbképzéshez, ismeretek bővítéséhez. Közérdekű információk biztosításával állunk olvasóink rendelkezésére. Kiemelt célunk az ifjúság olvasóvá nevelése, valamint szabadidejük hasznos eltöltéséhez segítséget nyújtani."

Tevékenységéből adódóan feladatai a következők:

A könyvtár állománya
A könyvtári szolgáltatóhely állománygyarapítását a szolgáltató könyvtár végzi, de a helyi önkormányzat is részt vehet az állománygyarapításban. A gyarapítást a helyi igények és a könyvtárszakmai szempontok határozzák meg.

A könyvtár Európai Uniós külön-gyűjteménnyel is rendelkezik. A könyvtárból kölcsönözhető ki a Biharnagybajom TV levetített adásainak DVD lemezei. Folyóiratokból 14 féle található a könyvtárban. A lapokban, folyóiratokban a Biharnagybajommal kapcsolatos cikkeket, brosúrákat figyelemmel kísérik és összegyűjtik. A könyvtár állománya nem csak gyarapszik, de szükség van annak apasztására is, hiszen a régebbi könyveknél nagyfokú az elhasználódás.

A könyvtár szolgáltatásai
A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, ha betartja a használatra vonatkozó szabályokat. Egyéni és csoportos látogatásokra, könyvtár használati bemutatókra, foglalkozásokra is van lehetőség.

Térítésmentes szolgáltatások

Térítéshez kötött szolgáltatások:

Nyitva tartás

Nap Nyitvatartási idő
Hétfő 8.00 - 16.00
Kedd 8.00 - 16.00
Szerda 8.00 - 16.00
Csütörtök 8.00 - 16.00
Péntek 8.00 - 16.00
Szombat Szünnap
Vasárnap Szünnap

Frankó Zsuzsa, könyvtáros
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top