2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
Kezdőlap » Önkormányzat» Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

„ A közigazgatás nem az egyes emberek hatalma a többiek fölött, hanem a nemzet szervezete közös céljainak megvalósítására, közös szükségleteinek kielégítésére. A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más értéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.” 

(Magyary Zoltán)

Kedves Látogató !

Imre-Erdős Szilvia, jegyzőMagyary Zoltán a közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelőjének idézete tükrében szeretnék bepillantást nyújtani a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal munkájába.

Milyen feladatokat is kell ellátnia manapság egy polgármesteri hivatalnak? Erre a kérdésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény adja meg a választ. Kimondja, hogy helyi önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre.

A Hivatal a Képviselő-testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján működik, melyet a polgármester irányításával a jegyző vezet.

Dolgozóink kulturált, szép környezetben végzik mindennapi munkájukat, ahol adottak a szükséges tárgyi feltételeink az ügyfélbarát légkör biztosításához, továbbá a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésével megvalósítottuk a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítását minden kedves ügyfelünk részére.

Kinevezésünkkor valamennyien esküt tettünk, hogy hivatali kötelességeiket részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásuk szerint, a nemzet érdekeinek szolgálatával teljesítjük. Azt gondolom egy köztisztviselő akkor végzi jól a dolgát, ha minden nap emlékszik erre az esküre, jusson eszünkbe, hogy mit ígértünk, és hogy mit vár el tőlünk a közösség, amit szolgálunk.

Remélem, hogy a honlapunkon megtalálható hasznos információk is hozzájárulnak a könnyebb, gyorsabb ügyintézéshez, bízva abban, hogy Ön is az elégedett ügyfeleink közé fog tartozni!


Imre-Erdős Szilvia

jegyző
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top