Kezdőlap » Önkormányzat» Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

„ A közigazgatás nem az egyes emberek hatalma a többiek fölött, hanem a nemzet szervezete közös céljainak megvalósítására, közös szükségleteinek kielégítésére. A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más értéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.” 

(Magyary Zoltán)

Kedves Látogató !

Imre-Erdős Szilvia, jegyzőMagyary Zoltán a közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelőjének idézete tükrében szeretnék bepillantást nyújtani a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal munkájába.

Milyen feladatokat is kell ellátnia manapság egy polgármesteri hivatalnak? Erre a kérdésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény adja meg a választ. Kimondja, hogy helyi önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre.

A Hivatal a Képviselő-testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján működik, melyet a polgármester irányításával a jegyző vezet.

Dolgozóink kulturált, szép környezetben végzik mindennapi munkájukat, ahol adottak a szükséges tárgyi feltételeink az ügyfélbarát légkör biztosításához, továbbá a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésével megvalósítottuk a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítását minden kedves ügyfelünk részére.

Kinevezésünkkor valamennyien esküt tettünk, hogy hivatali kötelességeiket részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásuk szerint, a nemzet érdekeinek szolgálatával teljesítjük. Azt gondolom egy köztisztviselő akkor végzi jól a dolgát, ha minden nap emlékszik erre az esküre, jusson eszünkbe, hogy mit ígértünk, és hogy mit vár el tőlünk a közösség, amit szolgálunk.

Remélem, hogy a honlapunkon megtalálható hasznos információk is hozzájárulnak a könnyebb, gyorsabb ügyintézéshez, bízva abban, hogy Ön is az elégedett ügyfeleink közé fog tartozni!


Imre-Erdős Szilvia

jegyző
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top