Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Pénzügyi-számviteli ügyintéző állás

Pénzügyi-számviteli ügyintéző állás

Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
pénzügyi-számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
    • Gondoskodik az ingatlanvagyon működtetésbe adásáról, illetve működtetésből történő kivonásáról, valamint az ingatlanokat érintő változások átvezetéséről az ingatlanvagyon-kataszterben.
    • Egyezteti a vagyonkatasztert, az ingatlanügyi hatósági és az analitikus ingatlan-nyilvántartást.
    • Eleget tesz az ingatlanokkal kapcsolatos jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek.
    • Adatot szolgáltat az ingatlanvagyonról a költségvetés mellékletét képező vagyonmérleghez az analitikus nyilvántartás és a vagyonkataszter adatai alapján.
    • számlázás
    • könyvelés
    • analitikus nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi, számviteli és vagyongazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat (Legalább 5 év szakmai tapasztalat)
közigazgatási alapvizsga
•  mérlegképes könyvelői szakképesítés

Elvárt kompetenciák:


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15. (hétfő) 16.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
A borítékra rá kell vezetni, hogy „állás pályázat”

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelölteket személyes interjú keretében hallgatja meg a munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyző. A meghallgatásokat követően a jegyző a polgármesterrel egyetértésben hozza meg döntését. Ezt követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31. (szerda).

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Biharnagybajom község honlapja 2017. december 14.

További információ Imre-Erdős Szilvia jegyzőtől kérhető az 54/472-021 telefonszámon, vagy személyesen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 14.

Biharnagybajom, 2017. december 12.

 Imre-Erdős Szilvia
 jegyző
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top