2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Július 14. VasárnapŐrs napja van.
Kezdőlap

Pénzügyi-számviteli ügyintéző állás

Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
pénzügyi-számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
    • Gondoskodik az ingatlanvagyon működtetésbe adásáról, illetve működtetésből történő kivonásáról, valamint az ingatlanokat érintő változások átvezetéséről az ingatlanvagyon-kataszterben.
    • Egyezteti a vagyonkatasztert, az ingatlanügyi hatósági és az analitikus ingatlan-nyilvántartást.
    • Eleget tesz az ingatlanokkal kapcsolatos jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek.
    • Adatot szolgáltat az ingatlanvagyonról a költségvetés mellékletét képező vagyonmérleghez az analitikus nyilvántartás és a vagyonkataszter adatai alapján.
    • számlázás
    • könyvelés
    • analitikus nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi, számviteli és vagyongazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat (Legalább 5 év szakmai tapasztalat)
közigazgatási alapvizsga
•  mérlegképes könyvelői szakképesítés

Elvárt kompetenciák:


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15. (hétfő) 16.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
A borítékra rá kell vezetni, hogy „állás pályázat”

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelölteket személyes interjú keretében hallgatja meg a munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyző. A meghallgatásokat követően a jegyző a polgármesterrel egyetértésben hozza meg döntését. Ezt követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31. (szerda).

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Biharnagybajom község honlapja 2017. december 14.

További információ Imre-Erdős Szilvia jegyzőtől kérhető az 54/472-021 telefonszámon, vagy személyesen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 14.

Biharnagybajom, 2017. december 12.

 Imre-Erdős Szilvia
 jegyző
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top