2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Óvodapedagógus állás 2018

Óvodapedagógus állás 2018

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
Óvoda

1 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Mátyás király utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógusi oklevél,
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség
•         magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
•         Kiváló szintű kapcsolatteremtő,
•         Kiváló szintű kommunikációs készség,
•         Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         részletes szakmai és személyes önéletrajz
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemes-Lajsz Julianna igazgató nyújt, a 54/473-606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ -Biharnagybajom címére történő megküldésével (4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35. ).
•         Elektronikus úton Nemes-Lajsz Julianna részére a muvhaz@biharnagybajom.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Nemes-Lajsz Julianna igazgató, Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
intézményvezetői döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top