Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Óvodapedagógus állás

Óvodapedagógus állás

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
Óvoda

2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Mátyás király utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógusi oklevél,
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség
•         magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
•         Kiváló szintű kapcsolatteremtő,
•         Kiváló szintű kommunikációs készség,
•         Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         részletes szakmai és személyes önéletrajz
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemes-Lajsz Julianna igazgató nyújt, a 30/265-5621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ -Biharnagybajom címére történő megküldésével (4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
•         Elektronikus úton Nemes-Lajsz Julianna részére a muvhaz@biharnagybajom.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Nemes-Lajsz Julianna igazgató, Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
intézményvezetői döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Biharnagybajom község honlapja - 2018. január 09.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top