2022. November 30. Szerda András, Andor napja van.
Kezdőlap » Itt élek » Híres bajomiak» Miskolci Nagy András

Miskolci Nagy András

(? - 1612)
hajdúgenerális

Miskolci Nagy AndrásNagy András bajomi földesurasága 1607-ben kezdődött azzal, hogy Barcsay Jánostól erőszakkal elfoglalta a bajomi várat. Erre bizonyára az szolgáltatott okot, hogy Barcsay jobbágy-szolgáltatásokra kényszerítette a hajdú katonákat.

Bocskai fejedelem halála után a hajdúk egy része Nagy András hajdúgenerális vezetésével jelentős hadi és politikai tényezővé vált. A megígért letelepítés és kiváltások követelésének az alátámasztására indult meg Nagy András vezetésével a második hajdúfelkelés Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem ellen. Nagy András ekkor már nemcsak Bajom várának kapitánya, s a bajomi uradalom földesura volt, hanem Báthory Gábor kedves embere, akit tanácsosává és a mezei hadak generálisává nevezett ki.

Nagy András 1607 nyarán tűnik ki az ismeretlenségből, amikor az ifjú Báthory Gábor az erdélyi fejedelemségre törve ajánlatot tett Nagy András főkapitánynak, hogy "ha Isten segedelmével beviszi őt az erdélyi fejedelemségbe, minden Bocskaitól adott szép szabadságokban megtartván oltalmazza a jó hajdúvitézeket". Báthory Gábor 1608. február 14-én, Gyulafehérváron adománylevelet állított ki Nagy András részére a Bajomi várra és tartozékaira vonatkozóan.

Nagy András hajdúkapitány emlékét is megőrízte a néphagyomány, mely szerint "erős és bátor vitéz" volt. "Ha nekivetette vállát, a hatalmas várkapu egyik szárnyát ki tudta hajítani a sarkából. Ostrom idején pedik amikor a törökök a Törökdombról meg a Szőlőhalomról ágyúzták a várat, fényes kardjával a vár tetején járta a hajdútáncot..."

Nagy András vezetése alatt élte a hajdúság virágkorát, és lett országos jelentőségű hadi és politikai tényezővé. 1611-ben a vár miatti csetepaték következtében Nagy András látszólag hűséget fogadott II. Mátyás királynak. Utána természetesen visszatért Báthory Gábor hűségére és az egész hajdúságot mellé állította.

Valami miatt viszont mégis kegyvesztett lett Báthory fejedelemnél, mert 1612. augusztus 13-án este nyolc órakor Gyulafehérváron lefejeztette. Bajom várát és az uradalmat Nagy András kézrekerítőjének Lónyai Farkasnak adta át.
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél
 
 
Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top