Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Meghívó nyilvános testületi ülésre

Meghívó nyilvános testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. július 8-án szerdán 9,00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében nyilvános
ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.


N a p i r e n d:
1. Előterjesztés az AGRINNO2020 agrár-ipari projekt megvalósításával kapcsolatban
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Prof. Dr. Steier József, a Sunwo Zrt. innovációs vezetője, társtulajdonosa

2. Tájékoztató a folyamatban lévő beruhások, pályázatok aktuális helyzetéről (szóbeli)
Előadó: Szitó Sándor polgármester

3. Beszámoló a Szűcs Sándor ÁMK Óvoda intézményegységének a 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Nagy Mária intézményegység-vezető

4. a) Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatokról
b) Tájékoztató a 2020. évi gazdálkodást befolyásoló eseményekről
Előadó: Szitó Sándor polgármester

5. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

6. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetére
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

7. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-11-3-17 kódszámú „Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület- Közösségi terek fejlesztése” című felhívásra benyújtott sikeres játszótér pályázatról
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

8. Különfélék

Biharnagybajom, 2020. július 1.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top