Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Közterület-felügyelő munkakör pályázat

Közterület-felügyelő munkakör pályázat

A Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyFoglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Biharnagybajom, a község közigazgatási területe. (közterületei)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv, és a Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és azok megszegésének következményeiről szóló 17/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátását határozza meg.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közterület-felügyelői szakképesítés (OKJ),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a 45/2012. Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
• képesítést tanúsító okirat másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Imre-Erdős Szilvia jegyző nyújt, a 06/54-472-002-os telefonszámon. (24. mellék)

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.)
• Elektronikus úton Imre-Erdős Szilvia részére a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Imre-Erdős Szilvia, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Biharnagybajom Községi Önkormányzat honlapján (www.biharnagybajom.hu) 2021. február 25.
• Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján - 2021.február 25.
• Biharnagybajom Községi Önkormányzat Facebook oldalán- 2021.február 25.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top