2022. Június 25. Szombat Vilmos napja van.
Kezdőlap » Önkormányzat » Közérdekű adatok» Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)
Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
2. Székhely
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
3. Postacím
4172 Biharnagybajom, Pf.: 10.
4. Telefonszám
+36-54-472-021
5. Faxszám
+36-54-473-626
6. Központi elektronikus levélcím
pmhivatal@biharnagybajom.hu
7. A honlap URL-je
www.biharnagybajom.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
A fenti elérhetőségeken
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Imre-Erdős Szilvia jegyző
10. Az ügyfélfogadás rendje
Hétfő 8,00 – 12,00 óra
Kedd 8,00 – 12,00 óra
Szerda 8,00 – 12,00 és 13,00 – 16,00 óra
Csütörtök 8,00 – 12,00 óra
Péntek 8,00 – 12,00 óra
PÉNZTÁR NYITVA TARTÁSI IDEJE
Kedd 8,00-12,00
Csütörtök 8,00-12,00

A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája
Szervezeti felépítés ábrája

A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
Szitó Sándor polgármester
polgarmester@biharnagybajom

Imre-Erdős Szilvia jegyző
jegyzo@biharnagybajom.hu

Képviselő-testület tagjai


2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
Igazgatási csoport vezető
Sólyom Angelika Pénzügyi csoport vezető (penzugy@biharnagybajom.hu)

Károlyi Ernőné belső ellenőr (komplexrevizor@gmail.com)

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
+36-54-473-606
muvhaz@biharnagybajom.hu

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
http://www.biharnagybajom.hu/amk/

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Hétfő - Péntek 8.00 - 16.00

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nincs ilyen szervezet

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
4172 Biharnagybajom, Bacsó Béla u. 2-4.
adószám: 18540329-1-09
elnök: B. Csákné dr. Faják Ilona
(06-30/382-0452, bucukam@gmail.com)
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
Elnöke: B. Csákné dr. Faják Ilona, tagjai: Nemes Istvánné, Nemes-Lajsz Julianna, Zagyva Lászlóné.


1.5 Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Bajomi Hírlevél
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor, polgármester
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Levélcím: 4002 Debrecen Pf. 83.
E-mail: hivatal@hajdu.gov.hu
Telefon: (52) 504-100
Telefax: (52) 504-105

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
A Püspökladányi Járási Hivatal illetékességi területe:
Báránd,Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda,
Földes, Kaba,Nagyrábé, Püspökladány, Sáp,
Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen

Cím: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.

Levélcím: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.
4150 Püspökladány, Pf.: 67.
Telefon: +36/54 517-200
Fax: +36/54 517-225
E-mail: puspokladany.jh@hajdu.gov.hu

Nyitvatartás
Hétfő 7:00-17:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-18:00
Péntek 8:00-14:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

1.7 Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
- Alapító okirat 2011.
- Alapító okirat módosítás 2013.
- Alapító okirat kiegészítés 2014.
- Alapító okirat módosítás 2018.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
igazgató: Nemes-Lajsz Julianna
web: biharnagybajom.hu/amk
Beharangozó

Új Bajomi Hírlevél
 
 
Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top