BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
www.biharnagybajom.hu


Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00265

A kedvezményezett neve: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
A projekt címe: Biharnagybajom Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100% vissza nem térítendő
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. december 1.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. június 30.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00265Biharnagybajom Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú pályázati kiírásra a Képviselő-testület 139/2016. (IX. 22.) számú KT határozata alapján. A pályázat elbírálását követően az Önkormányzat 6 millió Ft vissza nem térítendő Támogatásban részesült. Pályázatunk címe: „Biharnagybajom Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása”, kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-000265.

Támogató szervezet: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség.


A pályázat benyújtására azért került sor, mert a Mötv.114.§. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak – egyes kötelező feladatinak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kellett a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez, melyhez a Miniszterelnökség támogatást nyújtott. Biharnagybajok Községi Önkormányzat 2017.01.01-től csatlakozott az ASP rendszerhez a gazdálkodási és az önkormányzati adó szakrendszerrel. 2018.01.01. napjától csatlakozott az ingatlanvagyon kataszterrel, az iratkezelő, ipar-kereskedelem, valamint a hagyaték szakrendszerrel. A pályázatból megvalósult a szakrendszerek adatmigrálása, adattisztítása, valamint az új ASP program tesztelése és élesítése. Az ASP program használatát 5 fő köztisztviselő képzéseken való részvétellel sajátította el. A pályázat megvalósítása során 8 db számítógépet vásároltunk Windows 10 és office 2016 programokkal, 1 db laptopot, 9 db kártyaleolvasót, 1 db nyomtatót és egyéb, az informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges eszközöket, melyek alkalmasak az ASP programok telepítésére, használatára. A pályázati keretből aktualizáltuk a Pénzkezelési Szabályzatot, Informatikai Biztonsági Szabályzatot és az Iratkezelési Szabályzatot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.


Projekttábla

A Projekt megvalósításának kezdete: 2016. december 01.
A Projekt befejezésének határideje: 2018.június 30.