Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Kisgyermeknevelő állás

Kisgyermeknevelő állás


Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Biharnagybajom Bölcsőde-Báránd Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.01.01-2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Kossuth utca 28.
Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd , Kossuth tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Osztott munkakörben Báránd, Biharnagybajom telephelyen gyermekek bölcsődei ellátásán kisgyermeknevelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermekgondozó ,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő ,
• Báránd-Biharnagybajom helyismerete. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó - szakmai gyakorlat meglétét is igazoló - szakmai önéletrajza, végzettségre vonatkozó okmány(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Kaszásné Sarkadi Anna nyújt, a 54-461-250 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (4183 Kaba , Jókai utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 117/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő .
• Elektronikus úton Dr. Kaszásné Sarkadi Anna részére a tamasz01@t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Eseti bizottság személyesen hallgatja meg, az eredményről írásban értesítést küld.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Kaba, Báránd, Tetétlen, Biharnagybajom település hírdetőtábláján. - 2017. szeptember 26.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top